Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Dozór techniczny

Dozór techniczny to proces kontrolowania i nadzorowania wykonania prac budowlanych, montażowych lub remontowych przez osobę lub firmę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Celem dozoru technicznego jest zapewnienie, że prace są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z projektem i umową.