Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Kodeks pracy

Kodeks pracy to zbiór przepisów regulujących kwestie związane z prawami i obowiązkami pracowników oraz pracodawców w Polsce. Został uchwalony 26 czerwca 1974 roku i obecnie funkcjonuje jako Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).