Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Dziennik konserwacji wózka widłowego

Obowiązkowa dokumentacja – jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?
Dziennik konserwacji wózka widłowego

Na każdym przedsiębiorcy, który posiada wózek widłowy, spoczywa obowiązek prowadzenia stosownej dokumentacji. Wynika on bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. ws. warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (załącznik nr 1, poz. 36). Według tego dokumentu wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają pełnej formie dozoru technicznego.

Jakie dokumenty są obowiązkowe?

W trakcie eksploatacji podnośnika jezdniowego każdy właściciel (zgodnie z pow. Rozporządzeniem) jest zobowiązany prowadzić księgę rewizyjną (wydawaną w momencie rejestracji urządzenia w UDT) oraz dziennik konserwacji wózka widłowego. Wraz z dokumentacją konieczną do rejestracji stanowią one komplet obowiązkowych dokumentów. Prowadzenie książki eksploatacji wózka (rewizyjnej) jest bardzo proste, ma ona bowiem formę prostej tabeli. To właśnie uzupełniane dziennika konserwacji stanowi najczęstszy problem.

Dziennik konserwacji – najważniejsze informacje i zasady prowadzenia

Dokument ten, w formie papierowej broszury lub książki, stanowi szczegółowy spis wszystkich przeglądów technicznych, dokonywanych napraw, modernizacji i wymian części. Jego prowadzeniem zajmuje się zakładowy mechanik lub konserwator. Może być to też serwis techniczny, pod warunkiem, że obsługuje on konkretne urządzenia na wyłączność (nikt inny nie dokonuje napraw). Wpisów może dokonywać tylko osoba posiadająca potwierdzone egzaminem UDT kwalifikacje z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Każdy wpis musi też być potwierdzony odręcznym podpisem.

Jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

Pierwsze strony dziennika są przeznaczone na informacje o urządzeniu, którego dokument ma dotyczyć. Uzupełniamy je kolejno o markę i typ pojazdu, numery seryjne, parametry, dane właściciela i operatorów oraz konserwatora odpowiedzialnego za nadzór techniczny. W drugiej części muszą znaleźć się szczegółowe wpisy dotyczące przeglądów i wszystkich ingerencji w stan techniczny urządzenia. Każdy z nich musi zawierać:

  • datę przeprowadzonego działania,
  • stan licznika w momencie przeglądu bądź naprawy,
  • szczegółowy zakres wykonanych czynności,
  • opinię dot. sprawności wózka po naprawie (lub przeglądzie),
  • datę kolejnej kontroli (w przypadku przeglądu okresowego),

Częstotliwość uzupełniania

Dziennik konserwacji wózka widłowego musi być uzupełniany co najmniej co 30 dni. Dokładnie tyle wynosi ustawowy odstęp pomiędzy przeglądami technicznymi UTB objętych pełną formą dozoru technicznego. W razie dokonywania jakichkolwiek napraw, musi być to odnotowywane na bieżąco. Dziennik powinien być też prowadzony systematycznie, uzupełnianie go retrospektywnie jest nadużyciem i może prowadzić do przekłamania stanu faktycznego.

Total
0
Shares
Comments 1
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Księga rewizyjna urządzenia

Księga rewizyjna urządzenia

Księga rewizyjna wózka widłowego, czym jest?

Next
Zabezpieczenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy

Zabezpieczenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy

Zalety poszczególnych środków gaśniczych, ich zakres zastosowania, ewentualne

You May Also Like