Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to kompleks działań i środków mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie pożarów. Obejmuje ona m.in. edukację społeczeństwa, projektowanie budynków zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi, wyposażenie budynków w odpowiednie systemy ochrony przeciwpożarowej, a także szkolenie pracowników w zakresie postępowania w przypadku wybuchu pożaru.