Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Formularz wykorzystania resursu

Jak należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego urządzenia w celu określenia stopnia wykorzystania jego resursu zgodnie z wymogami technicznych dozoru technicznego?
Dozór techniczny w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Zgodnie z wymogi nałożonymi przez Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. 2018 poz 2176, § 2 Punkt 6 odnośnie resursu oraz na podstawie wytycznych UDT do niniejszego Rozporządzenia należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego urządzenia w celu określenia stopnia wykorzystania jego resursu.

W wyniku analizy instrukcji eksploatacji urządzenia należy stwierdzić, że w przypadku przedmiotowego urządzenia wytyczne w zakresie resursu są uwzględnione przez producenta w instrukcji eksploatacji urządzenia poprzez określenie m.in. warunków użytkowania, kryterium zużycia UTB, wymagań w zakresie przeprowadzenia przeglądów konserwacyjnych, kontroli technicznych i wykonania okresowych wymian elementów UTB po upływie przewidzianego czasu użytkowania. Czynności te muszą być na bieżąco i we właściwym czasie wykonywane oraz odnotowywane w dzienniku konserwacji poprzez uprawnionego konserwatora. Do dziennika konserwacji musi być również wypełniona lista kontrolna wg wytycznych FEM 4.004, potwierdzająca, że urządzenie jest zgodne z dokumentacją producenta i sprawne techniczne.

W związku z powyższym rekomenduje się graniczną wartość resursu po:

  • 30 latach eksploatacji lub 40 tys. mth dla wózków jezdniowych z napędem spalinowym lub elektrycznym z przeciwwagą lub z wysuwanym masztem,
  • 20 latach eksploatacji lub 24 tys. mth dla wózków jezdniowych prowadzonych i podestów ruchomych.

Po wykorzystaniu 100% resursu kompetentna osoba musi wykonać przegląd specjalny na podstawie wytycznych FEM 4.004 i dokumentacji serwisowej.

Użytkownik zobowiązany jest do ponownego wyliczenia stopnia wykorzystania resursu w przypadku np. modyfikacji urządzenia, zmiany rodzaju aplikacji lub innych okoliczności mających wpływ na stopień wykorzystania resursu.

Total
0
Shares
Comments 1
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Rodzaje gaśnic

Rodzaje gaśnic

Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą

Next
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Jakie zapisy powinna zawierać poprawnie sformułowana instrukcja ppoż?

You May Also Like