Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Formularz wykorzystania resursu

Jak należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego urządzenia w celu określenia stopnia wykorzystania jego resursu zgodnie z wymogami technicznych dozoru technicznego?
Dozór techniczny w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Zgodnie z wymogi nałożonymi przez Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. 2018 poz 2176, § 2 Punkt 6 odnośnie resursu oraz na podstawie wytycznych UDT do niniejszego Rozporządzenia należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego urządzenia w celu określenia stopnia wykorzystania jego resursu.

W wyniku analizy instrukcji eksploatacji urządzenia należy stwierdzić, że w przypadku przedmiotowego urządzenia wytyczne w zakresie resursu są uwzględnione przez producenta w instrukcji eksploatacji urządzenia poprzez określenie m.in. warunków użytkowania, kryterium zużycia UTB, wymagań w zakresie przeprowadzenia przeglądów konserwacyjnych, kontroli technicznych i wykonania okresowych wymian elementów UTB po upływie przewidzianego czasu użytkowania. Czynności te muszą być na bieżąco i we właściwym czasie wykonywane oraz odnotowywane w dzienniku konserwacji poprzez uprawnionego konserwatora. Do dziennika konserwacji musi być również wypełniona lista kontrolna wg wytycznych FEM 4.004, potwierdzająca, że urządzenie jest zgodne z dokumentacją producenta i sprawne techniczne.

W związku z powyższym rekomenduje się graniczną wartość resursu po:

  • 30 latach eksploatacji lub 40 tys. mth dla wózków jezdniowych z napędem spalinowym lub elektrycznym z przeciwwagą lub z wysuwanym masztem,
  • 20 latach eksploatacji lub 24 tys. mth dla wózków jezdniowych prowadzonych i podestów ruchomych.

Po wykorzystaniu 100% resursu kompetentna osoba musi wykonać przegląd specjalny na podstawie wytycznych FEM 4.004 i dokumentacji serwisowej.

Użytkownik zobowiązany jest do ponownego wyliczenia stopnia wykorzystania resursu w przypadku np. modyfikacji urządzenia, zmiany rodzaju aplikacji lub innych okoliczności mających wpływ na stopień wykorzystania resursu.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Przegląd gaśnic

Przegląd gaśnic

Podlegają one regularnej kontroli i konserwacji, które są regulowane przepisami

Next
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Jakie zapisy powinna zawierać poprawnie sformułowana instrukcja ppoż?

You May Also Like