Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Księga rewizyjna podestu ruchomego

PIAF-12E-max

Podest ruchomy to urządzenie, które służy do podnoszenia pracowników i narzędzi na wysokość. Jest to urządzenie, które wymaga regularnych przeglądów i konserwacji, aby działało bezpiecznie i sprawnie. W księdze rewizyjnej podestu ruchomego mogłyby być zapisywane informacje na temat tych przeglądów i konserwacji.

Informacje, które muszą być zawarte w księdze rewizyjnej podestu ruchomego, to:

 1. Data przeglądu lub konserwacji
 2. Osoba lub firma odpowiedzialna za przegląd lub konserwację
 3. Wyniki przeglądu lub konserwacji, w tym jakie naprawy lub wymiany zostały wykonane
 4. Wskazówki dotyczące konserwacji lub napraw, które należy wykonać w przyszłości
 5. Podpis osoby lub firmy, która dokonała przeglądu lub konserwacji.

Ważne jest, aby księga rewizyjna była prowadzona regularnie i dokładnie, ponieważ może ona pomóc zapobiec awariom i wypadkom związanym z urządzeniem. Przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rewizyjnych mogą się różnić w zależności od kraju i sektora, więc warto sprawdzić lokalne przepisy, aby upewnić się, że księga jest prowadzona zgodnie z wymaganiami.

Księga rewizyjna urządzenia technicznego jest dokumentem wydawanym przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego po rejestracji podestu ruchomego, dokonanej na pierwszym odbiorze.

Księga rewizyjna zawiera:

 • informacje o danym podeście
 • informacje o użytkowniku podestu ruchomego
 • dokumentacje techniczno-ruchową (DTR)
 • informacje o ważności badania podestu
 • protokoły z badania podestu
 • decyzję z dozoru technicznego zezwalającego na eksploatację
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?

Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to państwowa instytucja, której głównym zadaniem

Next
eUDT – internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego

eUDT – internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego

Portal eUDT jest to portal internetowy Urzędu Dozoru Technicznego, za

You May Also Like