Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Prawo budowlane

Prawo budowlane to gałąź prawa regulująca zasady budowania i użytkowania obiektów budowlanych oraz kwestie związane z gospodarowaniem gruntami, planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska naturalnego.