Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP to dziedzina związana z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom podczas wykonywania pracy oraz dbałością o ich zdrowie. Celem BHP jest minimalizacja ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.