Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspekcja pracy została powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 3 stycznia 1919 roku. Obecnie w skład Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wchodzą:

  • Główny Inspektorat Pracy, 16 Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Państwowa Inspekcja Pracy – polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Siedziba PIP znajduje się przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie.

Misja Państwowej Inspekcji Pracy

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

HTTPS://WWW.PIP.GOV.PL/

Podstawowe zadania 


  • Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Do naszych zadań należy także kontrolowanie legalności zatrudnienia cudzoziemców, a także obywateli polskich.
  • Badamy okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz sprawdzamy działania pracodawców zapobiegające tym wypadkom.
  • Zespół specjalistów z Centrum Poradnictwa PIP udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Nasi pracownicy doradzają, prowadzą szkolenia i działania informacyjne, skierowane do wielu grup zawodowych. Edukują również młodzież i studentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.