Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Kontrola zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa są pod pełną kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe muszą być starannie kontrolowane, ponieważ nieodpowiednie korzystanie z nich może doprowadzić do wypadku, a takie zdarzenie może prowadzić do śmierci wielu osób. Kotły cieczowe, parowe oraz wytwornice acetylenu mogą ulegać wielu zdarzeniom niepożądanym, z tego powodu też należy zadbać o to, by klienci mieli dostęp do możliwości kontrolowania takich urządzeń. Dbałość o różnorodne urządzenia jest naprawdę ważna i należy na tym się skupić. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dokładnie opisuje jakie są obowiązki w tej dziedzinie. Przed rozpoczęciem korzystania z danego urządzenia należy taki fakt zgłosić, aby zostało to zaakceptowane przez nadzorców.

Bezpieczeństwo jest bezcenne i to naprawdę ma znaczenie

Inne rozporządzenia też są stosowane. Warto pamiętać o rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. Dokładne stosowanie przepisów przekłada się na wsparcie i da najlepsze rozwiązania. 

Zgodnie o obowiązującym prawem, użytkownik powinien przeprowadzić kontrole zaworów bezpieczeństwa nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz dokonywać wpisów potwierdzających wykonane czynności w przeznaczonej do tego celu książce.

(Dz. U. Nr 135, poz.1269 z 2003 r.)

Bez zezwoleń nie ma użytkowania urządzeń

Konieczne są zezwolenia, dbałość o takie zawory oraz okresowe kontrole działania takiego sprzętu. Klientom warto zaufać w tej mierze i skupić się na działaniach. Solidne przeprowadzanie działań jest naprawdę najważniejsze. Urządzenia ciśnieniowe eksploatuje się wyłącznie wtedy, gdy ich stan techniczny jest bez zarzutu. Wówczas są one dobrze oceniane i mają wysoką wartość. Dobrej klasy urządzenia to podstawa, bez nich byłoby trudno poradzić sobie w życiu. Znak CE oznacza, że dane urządzenie nie musi przechodzić badań odbiorczych. 

Badania techniczne są konieczne

Urządzenia podlegają badaniom technicznym i jest to sprawa jak najbardziej oczywista i starannie realizowana. Specjaliści przeprowadzają takie badania i dopuszczają urządzenia do wykorzystania lub wyłączają je z takiego wykorzystania. Dobre urządzenia to podstawa, bez nich nie sposób funkcjonować na co dzień. 

Eksploatacja kotłów parowych i cieczowych

Sterowane zawory bezpieczeństwa kotłów parowych lub cieczowych powinny być sprawdzane w terminach określonych w instrukcji ruchowej zaworów, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Eksploatacja zbiorników stałych w instalacjach ziębniczych

Eksploatujący konserwuje zawory bezpieczeństwa i przeprowadza kontrolę ich działania w odstępach czasu określonych w instrukcji eksploatacji, jednak nie dłuższych niż 6 miesięcy dla instalacji amoniakalnych, a dla pozostałych instalacji ziębniczych nie dłuższych niż 12 miesięcy. Eksploatujący dokonuje wpisów potwierdzających wykonanie tych czynności w przeznaczonej do tego celu książce, która może być częścią książki ruchu urządzenia ciśnieniowego.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Centralny Rejestr Operatorów

Centralny Rejestr Operatorów

Jakie urządzenia podlegają pod ewidencję Centralego Rejestru Operatorów?

Next
Formularz OL-10. Wywiad zawodowy

Formularz OL-10. Wywiad zawodowy

Wywiad zawodowy OL10 to dokument publikowany na stronie Zakładu Ubezpieczeń

You May Also Like