Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Statystyczna karta wypadku Z-KW 2023

Nowe statystyczne karty wypadku z datą zdarzenia 2023 należy wprowadzać z symbolem formularza Z-KW-2023, dostępnym na Portalu Sprawozdawczym od 19 stycznia 2023 r. po uprzednim dopisaniu badania przez OZS (Osobę Zarządzającą Sprawozdawczością) w jednostce, w zakładce „Badania incydentalne” w liście jednostek sprawozdawczych obsługiwanych przez sprawozdawcę ikoną “Dodanie obowiązku incydentalnego

Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, sporządzonego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U . Nr 227, poz. 2298), w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy lub na podstawie karty wypadku, sporządzonej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz.1992). Kopię statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat w dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy.

Statystyczna karta wypadku Z-KW

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 (poz. 2750)

Rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2022 r w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Ładowanie baterii wózków widłowych

Ładowanie baterii wózków widłowych

Rodzaje: Zalecany zakres temperatury otoczenia podczas ładowania wynosi od +5°C

Next
Sprawozdanie o warunkach pracy za 2022 r.

Sprawozdanie o warunkach pracy za 2022 r.

Sprawozdanie Z-10 należy wypełnić w terminie do 15 lutego po roku

You May Also Like