Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Dokumenty

Baza wzorów dokumentów obejmujących tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy występującego w procesie pracy. Wsparcie dla pracowników pełniących funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP.

Skierowanie

Szkolenie wstępne

Szkolenie okresowe

  • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
  • Dziennik zajęć – Szkolenie okresowe BHP
  • Terminarz szkoleń okresowych pracowników
  • Test dla pracowników
  • Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych bhp

Oświadczenia

Zaświadczenia

Zarządzenia

Wypadki

Choroby zawodowe

Środki ochrony indywidualnej

ZUS

GUS