Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób mające na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali.

Głównymi celami udzielania pierwszej pomocy są:

 • ochrona ludzkiego życia
 • ograniczanie skutków obrażeń lub choroby
 • przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego

Pierwsza pomoc to zbiór działań i procedur medycznych, które mają na celu ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego w przypadku nagłych wypadków lub chorób. Oto kilka podstawowych zasad, które warto pamiętać:

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia – wyłącz zagrożenie dla siebie, poszkodowanego i innych osób na miejscu zdarzenia.
 2. Wezwij pomoc – zadzwoń na numer alarmowy 112 i poinformuj o sytuacji oraz swojej lokalizacji.
 3. Oceń stan poszkodowanego – sprawdź, czy poszkodowany oddycha i ma puls, jeśli nie, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
 4. Udziel pierwszej pomocy – w przypadku krwotoku uciskaj miejsce krwawienia, w przypadku złamania unieruchom kończynę.
 5. Monitoruj stan poszkodowanego – pozostań przy poszkodowanym i obserwuj jego stan, reaguj na zmiany i informuj służby medyczne o postępie lub pogorszeniu stanu.

Pamiętaj, że pierwsza pomoc powinna być udzielana przez wykwalifikowaną osobę lub w razie potrzeby, przez osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy.

Pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wezwanie pomocy

 • 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • 999 – Pogotowie ratunkowe
 • 998 – Straż pożarna
 • 997 – Policja

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach

Poszkodowany powinien leżeć płasko na plecach na twardym podłożu.
Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej.
Splecione, wyprostowane w łokciach ręce ułóż na środku klatki piersiowej, uciskaj tak, aby klatka piersiowa ugięła się na głębokość 4-5 cm w rytmie 100 uciśnięć na minutę.
Następnie wykonaj 2 oddechy ratownicze.
Szczelnie obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego i wdmuchnij tyle powietrza, aby uniosła się klatka piersiowa poszkodowanego. Pamiętaj o udrożnieniu dróg oddechowych poszkodowanego.

Oceń czy nie występują u poszkodowanego krwotoki.
Jeśli widzisz masywny wypływ krwi z ciała poszkodowanego unieś (jeśli to możliwe) kończynę do góry, przyłóż do rany grubą warstwę czystego materiału (najlepszy byłby jałowy kompres) przyłóż coś co będzie stanowiło ucisk miejsca krwawienia (np. bandaż) następnie w ten sposób stworzony opatrunek przybandażuj (najlepiej bandażem elastycznym). Jeśli opatrunek przecieka, nie zdejmuj go, ale dołóż kolejną warstwę opatrunku i przybandażuj go. Jeśli w ranie tkwi ciało obce nie wyciągaj go.