Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Formularz OL-10. Wywiad zawodowy

Wywiad zawodowy OL10 to dokument publikowany na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten należy wypełnić oraz wydrukować. Jest to dokument zawierający tak zwane dane wrażliwe, czyli imię  nazwisko, PESEL, informacje o wykształceniu danej osoby. Ogólne informacje o rodzaju wykonywanej pracy, jej miejscu oraz uciążliwości także są zawarte w formularzu. Wywiad zawodowy to bardzo ważny druk, który daje pełnię informacji o pracowniku i jest niezmiernie istotny dla rodzaju realizowanych zadań zawodowych. Opisane są także czynniki szkodliwe, na jakie narażony jest pracownik. Te dane są spisane i nie są udostępniane osobom postronnym. Jest to dokumentacja objęta tajemnicą. 

Kto podpisuje formularz?

Formularz o nazwie wywiad zawodowy podpisuje inspektor BHP oraz pracodawca. Takie dane mają ogromne znaczenie dla danej osoby. Dokument jest potrzebny, daje wiele informacji. Do czego jest potrzebny? Jest to dokument wypełniany do celów kontrolnych. Wiadomo dzięki niemu, jakie jest wykształcenie osoby, jaką pracę wykonuje, czy praca jest szkodliwa, czy może przyczynić się do powstania chorób zawodowych. Wypełnienie takiego wywiadu zawodowego to obowiązek. 

Kiedy wypełnia się ten formularz?

Formularz jest wypełniany przez pracodawcę, gdy pracownik jest niezdolny do pracy. Formularz OL-10, do tego protokoły oraz karta wypadku. To wszystko stanowi komplet dokumentów. Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez lekarza orzecznika ZUS, który określa też czas przyznawania takiego zasiłku Maksymalnie jest to dwanaście miesięcy. Po upływie tego czasu pracownik albo wraca do pracy, albo przechodzi na rentę. Innego rozwiązania absolutnie nie ma. Trwała niezdolność do pracy oznacza, że nie wolno pracować. Lekarz orzecznik nie ma prawa dopuścić pracownika do pracy, jeśli jest on niezdolny do wykonywania czynności zawodowych. Wywiad zawodowy OL 10 musi być wypełniony starannie, zgodnie z wiedzą pracodawcy, a inspektor ZUS musi zaakceptować treść tego dokumentu. Jest to absolutny obowiązek zawodowy. 

Formularz

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Kontrola zaworów bezpieczeństwa

Kontrola zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa są pod pełną kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego

Next
Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na dofinansowanie działań

You May Also Like