Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to państwowa instytucja, której głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników urządzeń technicznych poprzez kontrolę ich jakości i bezpieczeństwa. UDT działa w Polsce i zajmuje się m.in.:

 1. Oceną i certyfikacją urządzeń technicznych – UDT sprawdza i ocenia jakość i bezpieczeństwo różnego rodzaju urządzeń, takich jak dźwigi, windy, urządzenia przemysłowe, maszyny, a także urządzenia wykorzystywane w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
 2. Nadzór nad budową i eksploatacją urządzeń technicznych – UDT dokonuje inspekcji i kontroli podczas budowy oraz eksploatacji urządzeń technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka awarii.
 3. Badania i ekspertyzy techniczne – UDT wykonuje badania i ekspertyzy techniczne, które pozwalają na ocenę stanu technicznego urządzeń oraz określenie potrzebnych napraw i modernizacji.
 4. Szkolenia i certyfikacja pracowników – UDT prowadzi szkolenia dla pracowników, którzy obsługują urządzenia techniczne, a także certyfikuje ich kwalifikacje.

UDT działa na podstawie przepisów prawa, takich jak Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki. Dzięki działaniom UDT, użytkownicy urządzeń technicznych mogą mieć pewność, że są one bezpieczne i spełniają wymagania techniczne oraz standardy jakościowe.

Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, takich jak:

 • urządzenia transportu bliskiego
 • urządzenia ciśnieniowe
 • urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych

Zakres działania UDT:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym
 • wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami
 • wydawanie decyzji
 • urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych
 • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych
 • analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych
 • inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników
 • popularyzowanie wiedzy związanych z bezpieczną obsługą urządzeń transportu bliskiego
 • sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających i konserwujących
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy przez służbę bhp

Dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy przez służbę bhp

Rejestry: wypadków przy pracy i chorób zawodowych, badań i pomiarów czynników

Next
Księga rewizyjna podestu ruchomego

Księga rewizyjna podestu ruchomego

Podest ruchomy to urządzenie, które służy do podnoszenia pracowników i narzędzi

You May Also Like