Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?

Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, takich jak:

 • urządzenia transportu bliskiego
 • urządzenia ciśnieniowe
 • urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych

Zakres działania UDT:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym
 • wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami
 • wydawanie decyzji
 • urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych
 • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych
 • analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych
 • inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników
 • popularyzowanie wiedzy związanych z bezpieczną obsługą urządzeń transportu bliskiego
 • sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających i konserwujących

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy przez służbę bhp

Dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy przez służbę bhp

Rejestry: wypadków przy pracy i chorób zawodowych, badań i pomiarów czynników

Next
Księga rewizyjna podestu ruchomego

Księga rewizyjna podestu ruchomego

Księga rewizyjna urządzenia technicznego jest dokumentem wydawanym przez

You May Also Like