Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Obwieszczenie

UDT

Polskie normy

  • PN-EN 12464-1:2012. Oświatło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.