Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Akty prawne

W Polsce akty prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy to przede wszystkim:

Ustawy

Rozporządzenia

Obwieszczenie

UDT

Polskie normy

  • PN-EN 12464-1:2012. Oświatło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Powyższe akty prawne stanowią podstawę regulacji kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce.