Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 2024

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.

Zanim wyślesz e-maila sprawdź Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 614 kb) – może znajdziesz w nim odpowiedź na swoje pytanie.

​​​​​​Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania

UWAGA!
​​​​​​​W Instrukcji wypełniania i wysyłania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymywania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, która jest załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do racy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. – na stronie 10 w wyjaśnieniach do pola 9 „Liczba osób na dzień złożenia wniosku” wystąpiła omyłka.

Zapis powinien brzmieć:

UWAGA:

 • jeżeli wniosek został złożony np. 19 marca 2024 r., to liczbę osób ustalamy na podstawie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA złożonej do 20 lutego 2024 r., od której odejmujemy osoby wyrejestrowane oraz dodajemy wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia do dnia złożenia wniosku;
 • jeżeli wniosek został złożony np. 25 marca 2024 r., to liczbę osób ustalamy na podstawie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA złożonej do 20 marca 2024 r., od której odejmujemy osoby wyrejestrowane oraz dodajemy wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia do dnia złożenia wniosku.

W dokumentach do pobrania – w załączniku nr 3 zapis jest już prawidłowy (zaktualizowany 15 lutego 2024 r.).

Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 1,2 mb). 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189). ​​​

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Nadzór BHP na budowie – dlaczego jest tak istotny?

Nadzór BHP na budowie – dlaczego jest tak istotny?

Menadżerowie firm budowlanych mają wiele na głowie

Next
Umowa zlecenie a wypadek w pracy

Umowa zlecenie a wypadek w pracy

Wypadek przy pracy to sytuacja, która może zdarzyć się każdemu z nas

You May Also Like