Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Jadalnia w zakładzie pracy

Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków, zwane dalej jadalnią (nie dotyczy zakładów pracy, w których wykonywane są prace wyłącznie o charakterze biurowym). Obowiązek ten dotyczy również pracodawców zatrudniających dwudziestu i mniej pracowników, jeżeli narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących. W jadalni należy umieścić w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie palenia tytoniu.

Dodatkowe wymagania dla jadalni:

  • Dla każdego pracownika spożywającego posiłek w jadalni należy zapewnić indywidualne miejsce siedzące przy stole.
  • Jadalnia powinna być wyposażona w umywalki w ilości nie mniejszej niż jedna umywalka na dwadzieścia miejsc siedzących w jadalni, lecz mniej niż jedna umywalka. Przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki jednorazowe lub być zainstalowana suszarka do rąk.
  • W jadalni powinny być zainstalowane urządzenia do podgrzewania przez pracownika posiłku własnego oraz zlewozmywaki dwukomorowe w ilości jeden zlewozmywak na dwadzieścia miejsc na jadalni, ale nie mniej niż jeden zlewozmywak.
  • W jadalniach typu I ( jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych ) i II ( jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów ) lub przy nich powinny znajdować się indywidualne zamykane szafki przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach własnego posiłku pracownika.
  • W pomieszczeniach  jadalni należy zapewnić przynajmniej 2–krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.
  • Dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac w kontakcie z materiałami zakaźnymi lub trującymi powinny być urządzone oddzielne jadalnie niedostępne dla innych pracowników.
  • Jadalnia, o której mowa wyżej, powinna być oddzielona od pomieszczeń pracy pomieszczeniem izolującym, w którym należy urządzić miejsca do pozostawiania odzieży ochronnej oraz zainstalować umywalki z ciepłą bieżącą wodą.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Oświetlenie i nasłonecznienie w miejscu pracy

Oświetlenie i nasłonecznienie w miejscu pracy

Oświetlenie jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wydajność

Next
Wskazania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze krajalnicy

Wskazania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze krajalnicy

Krajalnica do pieczywa Typ: MKP z firmy LOZAMET

You May Also Like