Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba BHP pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej zadań określono w art. 23711 Kodeksu pracy oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniających więcej niż 100 pracowników i wobec tego zobowiązanych do utworzenia służby bhp (komórki organizacyjnej jedno- lub wieloosobowej).

W mniejszych zakładach (do 100 pracowników) wykonywanie zadań służby bhp pracodawcy mogą powierzyć innym osobom lub sami ją wykonywać, bez konieczności tworzenia służby bhp.

Zgodnie z przepisami, służba bhp powinna podlegać bezpośrednio pracodawcy. Pracownicy służby bhp nie mogą być obciążani dodatkowymi zadaniami niewynikającymi z przepisów.

Na pracowniku służby bhp spoczywa realizacja obowiązku sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bhp, które winny zawierać propozycje rozwiązań służących zapobieganiu zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawie warunków pracy. Przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz bieżącego informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami w sprawie ich usunięcia.

Realizacja zadań służby bhp ponadto polega na:

 • przeprowadzaniu kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp w zakładzie;
 • informowaniu pracodawcy na bieżąco o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy;
 • sporządzaniu okresowych analiz stanu bhp;
 • przedstawianiu pracodawcy propozycji rozwiązań zmierzających do poprawy stanu bhp;
 • udziału w opiniowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu;
 • wnioskowaniu w zakresie wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych;
 • udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów;
 • udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 • zaleceniu usunięcia zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp;
 • korzystaniu z uprawnień do wstrzymania pracy maszyn i urządzeń technicznych w przypadku bezpośredniego zagrożenia.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Instrukcja wypełniania OL-10

Instrukcja wypełniania OL-10

OL-10 to formularz stosowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w celu

Next
Badanie stężenia pyłu

Badanie stężenia pyłu

Badanie stężenia pyłu odnosi się do pomiaru ilości pyłu zawartego w powietrzu

You May Also Like