Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Umowa zlecenie a wypadek w pracy

Wypadek przy pracy to sytuacja, która może zdarzyć się każdemu z nas. Bez względu na to, czy jesteś zatrudniony na umowę zlecenie, umowę o pracę, czy na innej podstawie, ważne jest, abyś znał swoje prawa i obowiązki w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. W niniejszym artykule omówimy, jak postępować w przypadku wypadku przy pracy, gdy jesteś zatrudniony na umowę zlecenie.

Zgłoszenie wypadku

Jeśli doznasz wypadku przy pracy i stan Twojego zdrowia pozwala Ci na zgłoszenie tego swojemu przełożonemu, powinieneś uczynić to jak najszybciej. Jeśli jednak nie jesteś w stanie tego zrobić, wypadek powinni zgłosić świadkowie lub Twój bezpośredni przełożony. Niezależnie od tego, kto dokona zgłoszenia, miejsce wypadku powinno zostać zabezpieczone tuż po zdarzeniu. Nie wolno dopuszczać do niego osób niepowołanych ani uruchamiać lub przestawiać urządzeń czy maszyn, które mogły przyczynić się do zaistnienia zdarzenia.

Podczas ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku należy:

  1. zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;
  2. dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń;
  3. ochronnę oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
  4. wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
  5. zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku;
  6. zebrać inne dowody dotyczące wypadku, uznanych za niezbędne (zabezpieczyć monitoring, zrobić dokumentację zdjęciową)

Postępowanie powypadkowe

Twój pracodawca, bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wypadku, musi przeprowadzić postępowanie powypadkowe. W tym celu powinien powołać zespół powypadkowy, który zajmie się ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadku. Jeżeli ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku trwa dłużej, to w treści protokołu powinna zostać podana przyczyna opóźnienia wraz z uzasadnieniem.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – podmioty odpowiedzialne sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia

Ważne jest, abyś jako pracownik uczestniczył w postępowaniu powypadkowym, udzielając wszelkich informacji, jakie posiadasz na temat zdarzenia. Jest to istotne zarówno dla Twojego bezpieczeństwa, jak i dla wyjaśnienia okoliczności wypadku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z wypadkiem, zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie pracy.

Pamiętaj, że wypadki przy pracy mogą mieć poważne konsekwencje dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa, dlatego ważne jest, abyś znał swoje prawa i obowiązki oraz działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Karta wypadku

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 2024

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 2024

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania

Next
Najważniejsze trendy w projektowaniu hal galerii handlowych

Najważniejsze trendy w projektowaniu hal galerii handlowych

W dzisiejszych czasach widoczna jest innowacyjność zarówno w małej, jak i dużej

You May Also Like