Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Serwis i usługi ppoż – Warto zadbać o bezpieczeństwo w firmie

Przepisy przeciwpożarowe tworzone są przez zasady i normy, ograniczające ryzyko wystąpienia pożaru w budynku, lub innym obiekcie. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej powstała 24 sierpnia 1991. Od tego czasu nakłada na pracodawców, oraz na właścicieli budynków szereg norm, które mają ograniczać ryzyko wystąpienia pożaru. Ponadto ustala reguły zachowania się podczas niebezpieczeństwa zagrażającego życiu z uwagi na ognisko pożaru.

Serwis ppoż

W ramach ustaw prawnych pracodawca ma obowiązek przeprowadzania serwisu przeciwpożarowego, w zakresie którego wchodzą takie czynności jak:

 • przegląd i konserwacja gaśnic
 • serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych
 • przegląd i legalizacja hydrantów zewnętrznych
 • próba ciśnieniowa węży tłoczonych
 • przeglądy czujek instalacji
 • przeglądy instalacji gazex
 • przeglądy klap dymowych
 • przeglądy drzwi przeciwpożarowych
 • przeglądy czujników instalacji GAZEX

Jeśli zapisy producenta nie stanowią inaczej, domyślny serwis ppoż musi odbywać się nie rzadziej niż raz na rok Dzięki sprawdzeniu poprawności oraz sposobu działania sprzętu, można uniknąć bardzo drogich w naprawie awarii, lub co gorsze wymian sprzętu.

Usługi ppoż

Firmy świadczące usługi przeciwpożarowe muszą łączyć cechy firmy szkoleniowej, budowlanej, a także nadzorczej. W ramach każdej działalności kontrolnej firma musi sprawdzać sprzęt gaśniczy pod kątem potrzeby zapraw, oraz legalizacji. Ponadto należy skontrolować wszelkie instalacje, oraz systemy oddymiające. Funkcje audytu to standardowa działalność tej firmy. Z drugiego punktu widzenia, usługi przeciwpożarowe zajmują się przeglądem obiektu, pod kątem oznakowania drogi ewakuacyjnej, planów ewakuacji oraz wyposażenia go w tablice ewakuacyjne. Dobrze jest wiedzieć, że firma może od razu przeszkolić cały zatrudniony personel pod kątem przepisów ppoż, oraz innych użytkowników nieruchomości. Konsekwencją i korzyścią tych działań jest wdrożenie w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych planów ewakuacyjnych. Usługi ppoż mogą być kompleksowe, a szkolenia warto odnawiać, przynajmniej raz na rok.

Dokumentacja ppoż

Warto wiedzieć, że na dokumentację przeciwpożarową składa się:

 • ekspertyza
 • ocena zagrożenia wybuchem
 •  instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • operat przeciwpożarowy, w którym mowa o szczegółowych warunkach ochrony ppoż instalacji
 • graficzny plan ewakuacji

Prawo polskie nakazuje stworzenie w odpowiedni sposób dokumentacji, a także odpowiednie jej przechowywanie. Wszelkie scenariusze, oraz projekty muszą być wykonywane przez specjalistę.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów ppoż

Poważne sankcje grożą każdemu, kto nie przestrzega przepisów przeciwpożarowych w budynku, lub nieruchomości, która posiada na własny użytek, lub użytek zawodowy. Gdy wystąpi ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia, Państwowa Straż Pożarna podejmuje kontrolne działania w jednostce bez wcześniejszego uprzedzenia. Kiedy dojdzie do naruszenia przepisów, odpowiednie organy mają upoważnienia do wystawienia mandatów. Nie jest to jednak wszystko. Jeśli pracownik nie stosuje przepisów przeciwpożarowych, musi liczyć się z karą upomnienia, nagany, lub karą finansową. W stosunku do osoby odpowiedzialnej za zapewnianie ochrony życia i zdrowia pracownika przewidziana została kara pozbawienia wolności nawet do lat 3. Kiedy zostanie powołana kontrola Inspekcji Pracy, inspektor ma prawo wydać decyzje takie jak:

 • usunięcie uchybień
 • nakaz wstrzymania wszelkich prac, lub innych działań w momencie kiedy zadania te czynione są w obiekcie niebezpiecznych, oraz niedostosowanym
 • nakaz ustalenia okoliczności wypadków
 • wyciąganie konsekwencji wobec osób winnych
 • badanie czynników szkodliwych

Bezpieczeństwo w firmie

W ramach bezpieczeństwa w firmie, należy zadbać o bezpieczne warunki pracy dla pracowników, oraz nauczenie ich właściwych zachowań na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, czy też pożaru. Mówiąc o ochronie przeciwpożarowej należy mieć na uwadze różne formy zapobiegania pożaru jak szkolenia pracownicze, oraz systemy przeciwpożarowe. Wspólnym mianownikiem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno ludziom jak i budynkowi. Poza szkoleniami przeciwpożarowymi, ważne jest stworzenie sprawnego systemu przeciwpożarowego, gdzie w każdej z firm powinna być wyznaczona osoba odpowiadająca za szeroko rozumiane bezpieczeństwo przeciwpożarowe w firmie. Warto pamiętać, że szkolenia przeciwpożarowe nie są szkoleniami, które się robi raz na całe życie. Ich ważność jest różna w zależności od specyfiki branży lub zajmowanego przez pracownika stanowiska zawodowego w firmie. Warto korzystać z usług firm, które specjalizują się w serwisach sprzętu, systemów, a także kontroli ich. Warto szkolić pracowników za pomocą rąk specjalistów, a także warto zlecać firmom zewnętrznym przygotowanie dokumentacji przeciwpożarowych. Koszty są niewspółmiernie niskie w porównaniu do skutków pożarów w firmie, czy w budynku. Największym kosztem jest zdrowie i życie ludzi pracujących w budynku, w związku z tym należy zapewnić dokładną staranność, oraz odpowiedzialność przy tworzeniu miejsc pracy. Chcesz się dowiedzieć więcej sprawdź askarprotect.pl

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Miejsce zbiórki do ewakuacji

Miejsce zbiórki do ewakuacji

Znak “Miejsce zbiórki do ewakuacji” stosowany jest do

Next
Instrukcja operatora ręcznych wózków paletowych

Instrukcja operatora ręcznych wózków paletowych

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy koniecznie poznać bezpieczne metody

You May Also Like