Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Zadania i obowiązki dowodzącego akcją ratowniczą

Dowodzący akcją ratowniczą kieruje działaniami ratowniczo-interwencyjnymi na miejscu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje oraz życie i zdrowie osób biorących udział w likwidacji zaistniałego zagrożenia. Wszyscy pracownicy obiektu objętego pożarem czy innym miejscowym zagrożeniem oraz służby przybyłe z obiektów sąsiednich i służby specjalistyczne podlegają dowodzącemu akcją ratowniczą bez względu na to, czy w toku normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest ich przełożonym.

Dowodzenie akcją ratowniczą przejmuje w kolejności – kierujący pracą na miejscu zdarzenia a następnie przybyły dowódca Jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Do zadań i obowiązków dowodzącego akcją należy:

  • dokonanie analizy i oceny zagrożenia,
  • podejmowanie decyzji o powiadomieniu i zorganizowaniu sztabu akcji,
  • wydawanie odpowiednich decyzji, koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości przedsięwzięć w zakresie akcji ratowniczej do czasu przybycia kierującego akcją ratowniczą,
  • przekazanie przybyłemu kierownikowi akcji ratowniczej wszelkich informacji o zaistniałym zdarzeniu, jego skutkach i zasięgu oraz uzgodnienie toku dalszego postępowania,
  • podjęcie decyzji o ogłoszeniu alarmu oraz ewakuacji z rejonu bezpośredniego zagrożenia,
  • stała współpraca z kierownikiem akcji i sztabem akcji,
  • wykonywanie poleceń kierującego akcją dotyczących kierunku działania oraz podejmowania decyzji o sposobie wykorzystania sił i środków w oparciu o opinię i propozycje sztabu,
  • podejmowanie decyzji o zadysponowaniu na miejsce awarii dodatkowych sił i środków.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zostać opracowana na podstawie

Next
Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest

You May Also Like