Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Miejsce zbiórki do ewakuacji

Znak “Miejsce zbiórki do ewakuacji” stosowany jest do oznaczenia miejsca zbiórki, w którym w razie zagrożenia lub ewakuacji z budynku powinny się zgromadzić osoby przebywające na terenie obiektu.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych zobowiązani są do oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca zbiórki.

W miejscu zbiórki po ewakuacji powinno zabrać się listę obecności w celu sprawdzenia stanu osobowego pracowników.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Karta statystyczna wypadku Z-KW

Karta statystyczna wypadku Z-KW

Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie

Next
Serwis i usługi ppoż – Warto zadbać o bezpieczeństwo w firmie

Serwis i usługi ppoż – Warto zadbać o bezpieczeństwo w firmie

Przepisy przeciwpożarowe tworzone są przez zasady i normy, ograniczające ryzyko

You May Also Like