Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Techniczne systemy zabezpieczeń pożarowych

Charakterystyka zastosowanych zabezpieczeń pożarowych rzutująca na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Istotnym elementem, rzutującym na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów, są techniczne systemy zabezpieczeń.

Pod pojęciem techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych należy rozumieć zespół instalacji i urządzeń technicznych oraz rozwiązań budowlanych, połączonych w spójny układ umożliwiający:

  • Ograniczenie strefy zagrożenia.
  • Wczesne wykrycie pożaru.
  • Ostrzeganie oraz alarmowanie o niebezpieczeństwie.
  • Sprawną ewakuację.
  • Ugaszenie pożaru we wstępnej fazie jego rozwoju.

Techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych można ogólnie podzielić na dwie grupy: bierne oraz czynne.

Zabezpieczenia bierne mają głównie na celu zwiększenie odporności ogniowej elementów budowlanych oraz ograniczenie rozmiarów zagrożenia do wielkości strefy pożarowej.

Sprowadzają się do ochrony, obudowy elementów konstrukcji budowlanej, zabezpieczenia ogniochronnego materiałów palnych, wykonania oddzieleń przeciwpożarowych, zastosowania drzwi i klap przeciwpożarowych dla zamknięcia otworów w oddzieleniach przeciwpożarowych oraz uszczelnienia przepustów instalacyjnych.

Zabezpieczenia czynne sygnalizują stan niebezpieczeństwa i ułatwiają prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych.

Do zabezpieczeń czynnych zaliczyć można: stałe urządzenia gaśnicze, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, wentylację pożarową.

Znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.

Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N-01256/01

Hydrant wewnętrzny Drabina pożarowa
Gaśnica Nie zastawiać
Telefon do użycia w stanie zagrożenia Zakaz używania otwartego ognia
Alarmowy sygnalizator akustyczny Palenie tytoniu zabronione
Zestaw sprzętu pożarniczego Zakaz gaszenia wodą
Uruchamianie ręczne Materiały łatwo palne
Kierunek do miejsca urządzenia ostrzegającego Materiały utleniające
Kierunek do miejsca urządzenia ostrzegającego Materiały wybuchowe
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Aktualizacja sposobu przeprowadzania badań lekarskich u pracowników

Aktualizacja sposobu przeprowadzania badań lekarskich u pracowników

Zmiany dotyczące obszaru medycyny pracy, do której należą przeprowadzanie badań

Next
Kto może zostać pracownikiem służby bhp?

Kto może zostać pracownikiem służby bhp?

Zgodnie z § 4 ustawy 2 (1), pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające

You May Also Like