Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Jakie zapisy powinna zawierać poprawnie sformułowana instrukcja ppoż?
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to zbiór informacji, zasad i wymagań, jakie należy uwzględnić podczas poruszania się w obrębie danego budynku. Co istotne, nie ma znaczenia, czy jest to magazyn, blok mieszkalny,  urząd, czy zakład produkcyjny. Każdy obiekt użyteczności publicznej powinien posiadać dokumentację tego rodzaju. Jakie zapisy powinna zawierać poprawnie sformułowana instrukcja ppoż?

Zapisy instrukcji

Wytyczne jakimi powinny kierować się osoby lub podmioty opracowujące instrukcję pożarową zostały określone w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). W instrukcji powinny być zawarte informacje, uwzględniające następujące czynniki:

 • wyposażenie obiektu w wymagany sprzęt przeciwpożarowy oraz prowadzenie jego technicznych przeglądów,
 • określenie warunków ochrony przeciwpożarowej danego obiektu, które uwzględnia jego przeznaczenie oraz warunki techniczne budynku,
 • metodę zabezpieczenia niebezpiecznych prac (ze względów pożarowych), jeśli takowe mają być prowadzone,
 • metodę działania na wypadek pożaru oraz inne zagrożenia,
 • organizację ewakuacji ludzi z obiektu na wypadek pożaru oraz sprawdzania możliwości ewakuacyjnych,
 • proces zapoznania pracowników, na co dzień korzystających z obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z instrukcją ppoż.,
 • obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie stoją przed użytkownikami danego budynku,
 • plany obiektów, którego dotyczyć ma rzeczona instrukcja wraz z terenami przyległymi. Powinny obejmować usytuowanie obiektu z uwzględnieniem graficznych danych (np. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji; lokalizacji pomieszczeń i powierzchni wewnętrznych; odległości od innych budynków; dróg pożarowych, usytuowanie hydrantów oraz innych źródeł wody),
 • wskazanie osób opracowujących instrukcję.

Kiedy aktualizować instrukcję?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinno się aktualizując każdorazowo po jakiejkolwiek zmianie użytkowania obiektu lub procesu produkcyjnego, które wpływają na zmianę warunków przeciwpożarowych w danym obiekcie. Co do zasady nie powinna być ona aktualizowana rzadziej niż raz na dwa lata.

W jakim miejscu przechowywać instrukcję ppoż?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być umieszczona (najlepiej wraz z planami budynku) w miejscu dostępnym tak, aby w razie konieczności łatwo można było z niej skorzystać w trakcie prowadzenia prac ratunkowo-gaśniczych. Pożądanym rozwiązaniem jest umieszczanie tego rodzaju dokumentów w specjalnej skrzynce wyposażonej w system “zbij szybkę”.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa jest w ustawie, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3;
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Formularz wykorzystania resursu

Formularz wykorzystania resursu

Jak należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego urządzenia w celu określenia

Next
Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną

Jednostka lub osoba upoważniona może przeprowadzić czynności

You May Also Like