Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Rodzaje gaśnic

Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Gaśnica to bardzo dobrze wszystkim znany przyrząd przeznaczony do gaszenia pożarów zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych czy w samochodach. Każda gaśnica musi mieć kolor czerwony, co jest określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa. Dodatkowo musi posiadać stosowne oznaczenia oraz etykietę opisującą zasadę jej zastosowania.

Oznaczenia gaśnic

W zależności od przeznaczenia, gaśnice mogą mieć różne kształty oraz wypełnienia. Mając na względzie te różnice, oznaczane są one różnymi literami, przez co w szybki i łatwy sposób można zorientować się, do jakiego typu pożaru przeznaczona jest dana gaśnica. Na terenie Europy stosowane są następujące oznaczenia:

  • A – gaśnice oznaczone tą literą przeznaczone są do gaszenia pożarów w przypadku ciał stałych, w czasie pożaru których wydzielany jest płomień, a element płonący ulega rozżarzeniu;
  • B – gaśnice oznaczone są tą literą przeznaczone są do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które w czasie spalania ulegają stopieniu;
  • C – gaśnice oznaczone tą literą przeznaczone są do gaszenia pożarów wywołanych przez gazy palne;
  • D – gaśnice oznaczone tą literą przeznaczone są do walki z pożarami metali palnych;
  • E – gaśnice oznaczone tą literą przeznaczone są do gaszenia pożarów powstałych w obrębie urządzeń pod napięciem oraz urządzeń elektrycznych;
  • F – gaśnice oznaczone tą literą przeznaczone są do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących.

Gaśnice nie bez powodu muszą posiadać stosowne oznaczenia, ponieważ nie każda sprawdzi się w gaszeniu konkretnego typu pożaru. Warto jednak mieć na uwadze, że aby zabezpieczyć się na wypadek pożaru nie trzeba być posiadaczem każdego typu gaśnicy. Na rynku w sprzedaży dostępne są gaśnice mieszane, dostosowane do gaszenia różnych grup pożarów.

Podział gaśnic ze względu na rodzaj wypełnienia

Będąc w posiadaniu gaśnicy odpowiadającej najbardziej prawdopodobnemu zagrożeniu przeciwpożarowemu, można znacząco zwiększyć bezpieczeństwo jego użytkowników w czasie wystąpienia zagrożenia. Gaśnice różnią się pomiędzy sobą nie tylko wielkością, kształtem oraz przeznaczeniem, ale także i rodzajem wypełnienia Mając na względzie rodzaj środka gaszącego dostępne są trzy typy gaśnic:

  • gaśnice proszkowe, które zgodnie z nazwą wypełnione są proszkiem gaśniczym. W zdecydowanej większości przypadków stosowane są proszki węglanowe oraz fosforanowe (gaśnice z tym wypełnieniem mają większą odporność na wstrząsy i wilgoć);
  • gaśnice śniegowe wykorzystują skroplony dwutlenek węgla, który w momencie opuszczenia gaśnicy ulega rozprężeniu, osiągając przy tym temperaturę – 78 stopni Celsjusza. Swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim przy gaszeniu pożarów powstałych w obrębie urządzeń elektrycznych oraz znajdujących się pod napięciem. Jest to typ gaśnicy, który pod żadnym pozorem nie może być wykorzystywany do gaszenia ludzi;
  • gaśnice wodne zawierają specjalną pianę, uwalnianą z urządzenia przy pomocy niepalnego gazu sprężonego. Ze względu na specyficzny rodzaj środka gaszącego, gaśnica nie powinna być stosowana przy urządzeniach elektrycznych.

Dlaczego ważne jest stosowanie odpowiedniej gaśnicy?

Czytanie oznaczeń na gaśnicach i odpowiednie ich zastosowanie jest niezwykle ważne dla skutecznej walki z pożarem. W przypadku użycia tej niewłaściwej często nie następuje jakakolwiek reakcja ze strony ognia, a co za tym idzie walka z nim staje się nieskuteczna i coraz bardziej niebezpieczna. Warto też pamiętać o tym, że w przypadku każdego pożaru należy nie tylko użyć właściwej gaśnicy, ale także o zaistniałej sytuacji powiadomić odpowiednie służby.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next
Formularz wykorzystania resursu

Formularz wykorzystania resursu

Jak należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego urządzenia w celu określenia

You May Also Like