Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy przez służbę bhp

Rejestry:

 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kart tych czynników, instalacji elektrycznej, skuteczności instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, drożności przewodów wentylacyjno – dymowych, instalacji gazowej i innych wraz z ich wynikami,
 • maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • nakazów, wystąpień i decyzji państwowych organów nad warunkami pracy,
 • szkoleń w dziedzinie bhp,
 • zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,

Zarządzenia pracodawcy dotyczące:

 • szkoleń pracowników w dziedzinie bhp,
 • przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej,
 • badań lekarskich pracowników,
 • powołania komisji bhp,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zasad postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową,
 • refundacji zakupionych okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego.

Inna dokumentacja:

 • z przeprowadzonych kontroli stanu bhp,
 • analizy stanu warunków pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • umowa (porozumienie) dotycząca współdziałania pracodawców na tym samym terenie,
 • wykazy prac wzbronionych kobietom, młodocianym,
 • wykazy prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • książka obiektu budowlanego,
 • dokumenty oceny zgodności na elementy wyposażenia,
 • projekty budowlane,
 • instrukcje bhp,
 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Najważniejsze cele do realizacji w obszarze BHP

Najważniejsze cele do realizacji w obszarze BHP

Zapewnić, aby wszyscy pracownicy odbyli obowiązkowe szkolenia z zakresu

Next
Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?

Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to państwowa instytucja, której głównym zadaniem

You May Also Like