Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem poprawy bezpieczeństwa jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Aby zapewnić zdrowe i bezpieczne miejsce pracy należy:

  • zwiększyć świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi , w celu wyeliminowania powszechnych błędnych wyobrażeń na ten temat;
  • propagować ograniczenia oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wykluczyć lub zastępić substancje niebezpieczne w miejscu pracy;
  • ustalić hierarchię środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);
  • pogłębiać wiedzę o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez wspieranie wymiany dobrych praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych;
  • zwrócić się ku grupom pracowników o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka przez dostarczanie dostosowanych do konkretnych potrzeb informacji i przykładów dobrych praktyk. Ryzyko to może być zwiększone z powodu braku doświadczenia pracowników lub ich niedoinformowania, faktu, iż pracownicy są fizycznie mniej odporni lub że często zmieniają miejsca pracy bądź pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka. Ryzyko może też być związane ze zwiększoną lub inną wrażliwością fizjologiczną (np. młodych stażystów, kobiet w porównaniu z mężczyznami itp.).
  • pogłębiać znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócić uwagę na rozwój polityki.

Chociaż istnieje wiele przepisów prawnych, mających na celu ochronę pracowników przed szkodliwymi substancjami, substancje te nadal stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Mnóstwo osób w Unii Europejskiej jest narażonych na działanie szkodliwych substancji w miejscu pracy. Co więcej, ponieważ zagrożeń często nie widać lub niezbyt dobrze rozumie się ich przyczynę — mogą być spowodowane wyziewami czy pyłem albo też do narażenia może dojść przypadkowo -możliwe jest, że nie zostaną odpowiednio potraktowane. Często działania podejmuje się zbyt późno.
Jednak podejmując współpracę, kierownictwo i pracownicy mogą stworzyć solidną kulturę profilaktyki, w której zastępowanie jest częścią zapobiegania i ochrony. Pełna ocena ryzyka jest kluczowym etapem w tym procesie.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Kontrola sanepidu w zakładzie pracy produkującym artykuły spożywcze

Kontrola sanepidu w zakładzie pracy produkującym artykuły spożywcze

Na podstawie art

Next
Pierwsze tablety firmy Zebra dla służby zdrowia zapewniają wyższy poziom komfortu dla pacjentów i personelu medycznego

Pierwsze tablety firmy Zebra dla służby zdrowia zapewniają wyższy poziom komfortu dla pacjentów i personelu medycznego

Nowa seria wytrzymałych tabletów ET4x-HC oferuje funkcje klasy korporacyjnej i

You May Also Like