Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Bezpieczeństwo na halach targowych: Kluczowe aspekty i zasady

Po ostatnim tragicznym pożarze w warszawskiej hali targowej przy ul. Marywilskiej, kwestie bezpieczeństwa na tego typu obiektach ponownie stały się przedmiotem głębszych rozważań i analiz. Artykuł ten skupia się na przepisach regulujących bezpieczeństwo pożarowe na halach targowych, jak również na praktycznych rozwiązaniach mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia pożaru oraz skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową.

Jakie przepisy regulują bezpieczeństwo pożarowe hal targowych (UE i Polska)

Bezpieczeństwo pożarowe hal targowych regulowane jest zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i przez krajowe przepisy polskie. W Unii Europejskiej kluczowe dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obejmują m.in. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących odporności ogniowej, odporności na pożar i dymoodporności konstrukcji budowlanych oraz uchylająca Dyrektywę Rady 89/106/EWG, a także Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie standardów bezpieczeństwa pożarowego. W Polsce przepisy regulujące bezpieczeństwo pożarowe hal targowych obejmują przede wszystkim ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która określa minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, systemów alarmowych oraz procedur ewakuacyjnych.

Jak zadbać o bezpieczeństwo hali targowej na etapie projektowania i budowy?

Bezpieczeństwo zaczyna się od właściwego projektowania i budowy hali handlowej. Kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę, to:

 • Wybór odpowiednich materiałów budowlanych – Materiały używane do budowy hali targowej powinny spełniać odpowiednie normy odporności ogniowej i dymoodporności.
 • Systemy detekcji pożaru i alarmowe – Projekt hali powinien zawierać zaawansowane systemy detekcji dymu i ognia, które szybko wykrywają zagrożenie i uruchamiają alarm.
 • Instalacje elektryczne i sprzęt przeciwpożarowy – Wszelkie instalacje elektryczne powinny być zgodne z wymaganiami przeciwpożarowymi. Dodatkowo, hala powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, tak jak gaśnice, hydranty, czy systemy do gaszenia pożaru.
 • Systemy wentylacyjne – Układy wentylacyjne powinny być zaprojektowane tak, aby nie sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się dymu w przypadku pożaru, a także aby wspomagały ewakuację.

Sprawdź ofertę Ocmer, generalnego wykonawcy hal.

Jakie rozwiązania przeciwpożarowe wprowadzić do istniejącej hali targowej?

W przypadku istniejących hal targowych istnieje szereg środków, które można wdrożyć w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa pożarowego:

 • Modernizacja systemów detekcji i alarmowych: Istniejące systemy detekcji dymu i ognia powinny być regularnie modernizowane i utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
 • Wprowadzenie systemów automatycznego gaszenia pożaru: W zależności od specyfiki hali, można rozważyć instalację systemów automatycznego gaszenia pożaru, takich jak systemy spryskiwaczy.
 • Edukacja i szkolenia personelu: Wszyscy pracownicy hali targowej powinni być przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacji pożaru, w tym procedur ewakuacyjnych oraz obsługi sprzętu przeciwpożarowego.

Jak zachować się w trakcie pożaru na hali targowej

W sytuacji wybuchu pożaru na hali targowej, kluczowe jest szybkie i odpowiedzialne działanie. Oto kilka zasad postępowania:

 • Natychmiastowe uruchomienie alarmu: W przypadku wykrycia pożaru należy niezwłocznie uruchomić system alarmowy, aby poinformować wszystkich obecnych o zagrożeniu.
 • Natychmiastowa ewakuacja: Wszyscy pracownicy i odwiedzający halę powinni natychmiast opuścić budynek, stosując się do oznakowanych tras ewakuacyjnych i unikając windy.
 • Nie próbować gasić pożaru, chyba że jest to bezpieczne: W przypadku niewielkich pożarów, jeśli jest to bezpieczne, można spróbować ugasić ogień przy użyciu odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego.
 • Nie powracać do budynku przed zakończeniem akcji gaśniczej: Po ewakuacji należy oczekiwać na zewnętrznych służbach ratowniczych i nie próbować wracać do budynku, dopóki sytuacja nie zostanie uznana za bezpieczną.

Bezpieczna hala handlowa

Bezpieczeństwo na halach targowych stanowi nieodzowny element odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą handlową. Po ostatnich zdarzeniach, takich jak pożar w warszawskiej hali targowej przy ul. Marywilskiej, trzeba ponownie zdać sobie sprawę z konieczności skutecznych działań prewencyjnych i ochronnych. Przestrzeganie rygorystycznych norm bezpieczeństwa pożarowego zarówno na etapie budowy hali jak i jej eksploatacji, inwestowanie w nowoczesne rozwiązania technologiczne nie tylko redukuje ryzyko strat materialnych, ale przede wszystkim chroni zdrowie i życie ludzkie.

Bezpieczeństwo nie powinno być kompromisem – to fundament każdego solidnego i odpowiedzialnego projektu.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Pożary elektryczne – jak się uchronić

Pożary elektryczne – jak się uchronić

Awarie lub usterki elektryczne są przyczyną średnio ponad 6000 pożarów rocznie i

Next
Zabezpieczenia przeciwpożarowe w rafineriach i instalacjach procesowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w rafineriach i instalacjach procesowych

Rafinerie oraz podobne instalacje procesowe charakteryzują się podwyższonym

You May Also Like