Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Najważniejsze cele do realizacji w obszarze BHP

 1. Zapewnić, aby wszyscy pracownicy odbyli obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i obsługi urządzeń lub narzędzi wykorzystywanych w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.
 2. Zapewnić, aby pracownicy obsługujący urządzenia posiadali wymagane uprawnienia potwierdzone aktualnymi świadectwami.
 3. Zagwarantować wszystkim pracownikom warunki pracy, odzież roboczą i środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami BHP.
 4. Zapewnić prawidłowość składowania towarów zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracowników i klientów.
 5. Zapewnić obecność, zagwarantować i formalnie potwierdzić znajomość personelu wszystkich wymaganych instrukcji:
  • Instrukcji BHP.
  • Instrukcji Przeciwpożarowej.
  • Instrukcji na wypadek awarii technicznych i innych zagrożeń.
  • Instrukcji Dokumentacji Techniczno-ruchowej i obsługi urządzeń.
 6. Zagwarantować zgodne z przepisami zabezpieczenia i przechowywanie środków, substancji i odpadów niebezpiecznych.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej

Next
Dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy przez służbę bhp

Dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy przez służbę bhp

Rejestry: wypadków przy pracy i chorób zawodowych, badań i pomiarów czynników

You May Also Like