Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Instrukcja wypełniania OL-10

OL-10 to formularz stosowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w celu przeprowadzenia wywiadu zawodowego dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Instrukcja wypełniania

Ten formularz wypełnia zakład pracy, w którym ostatnio pracowałeś.

  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
  3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Dane pracownika

Dział Kadr na podstawie akt osobowych pracownika wypełnia rubrykę z danymi pracownika podając Imię i Nazwisko oraz numer PESEL. Jeśli pracownik nie ma numeru PESEL, podaje serię i numer innego dokumentu oraz datę urodzenia.  

Wykształcenie pracownika

Następnie zaznaczamy wykształcenie pracownika: podstawowe, gimnazjum, zasadnicze zawodowe, średnie techniczne, średnie zawodowe, ogólnokształcące, wyższe licencjat, wyższe, studia podyplomowe oraz podajemy zawód wyuczony.

Ostatnio wykonywana praca

Podaj rodzaj ostatnio wykonywanej pracy, datę od kiedy pracownik wykonuje ten rodzaj pracy, zaznacz czy praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy.

Ogólna charakterystyka pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku

Należy wskazać pracę z przewagą wysiłku umysłowego lub fizycznego.

W kolejnym etapie podajemy wymiar czasu pracy oraz charakter wykonywanej pracy. Określamy ciężkość pracy na podstawie efektywnego wydatku energetycznego.

Praca z przewagą wysiłku umysłowego to praca, która wymaga intensywnego skupienia, myślenia analitycznego, planowania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Przykłady takiej pracy to praca programisty, analityka finansowego, prawnika, inżyniera czy menedżera. Taka praca może być mniej męcząca fizycznie, ale może powodować znaczne zmęczenie umysłowe i stres.

Praca z przewagą wysiłku fizycznego to praca, która wymaga przede wszystkim albo przeważająco intensywnego wysiłku fizycznego, takiego jak praca w rolnictwie, budownictwie, transporcie, czy też w sektorze usług, takich jak praca w gastronomii czy sprzątanie. Taka praca może być mniej wymagająca pod względem umysłowym, ale może być bardzo męcząca fizycznie i powodować kontuzje lub urazy, jeśli nie są stosowane odpowiednie techniki pracy.

Praca wymagająca sprawności obu rąk to taka, która wymaga od pracownika umiejętności koordynacji i precyzji ruchów obu rąk w celu wykonania zadania. Przykłady takich prac to:

  1. Chirurg – chirurg musi być w stanie wykonywać precyzyjne ruchy oboma rękami podczas wykonywania operacji.
  2. Krawiec – krawiec musi posługiwać się igłą i nicią jednocześnie oboma rękami, aby zszyć materiał.
  3. Kucharz – kucharz często musi jednocześnie kroić składniki, mieszać potrawy i obsługiwać urządzenia kuchenne obiema rękami.
  4. Fryzjer – fryzjer musi być w stanie wykonywać precyzyjne ruchy oboma rękami podczas cięcia włosów i stylizowania fryzury.
  5. Operator maszyn – operator maszyn może musieć jednocześnie obsługiwać dźwignie i przyciski maszyny oboma rękami.

Warunki pracy

Zaznaczamy, czy praca jest wykonywana wewnątrz pomieszczenia czy na zewnątrz budynku lub wskazujemy pracę która jest wykonywana w innych warunkach.

Czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy

W poniższej tabeli zaznaczamy wszystkie czynniki, które występują na stanowisku pracy i mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników oraz mogą wpłynąć na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, a także prowadzić do chorób zawodowych. Ich wartości nie muszą być przekroczone.

Formularz podpisuje i zatwierdza pracownik służby BHP lub osoba pełniącą zadania tej służby.

Druk wystawia płatnik składek. Wypełniony i zatwierdzony przez pracodawcę wniosek składa w ZUSie pracownik starający się o świadczenie.

Dokument OL-10

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy.
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Dom bez pozwolenia – kiedy można go zbudować i jaki projekt wybrać?

Dom bez pozwolenia – kiedy można go zbudować i jaki projekt wybrać?

Do wybudowania domu nie trzeba zawsze ubiegać się o pozwolenie

Next
Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba BHP pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie

You May Also Like