Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Deklaracje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1000 kW?

Od 1 lipca 2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji został nałożony na właściciela lub zarządcę budynku mieszkalnego jak również niemieszkalnego, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:  

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 •   kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,  
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,  
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,  
 • piec kaflowy na paliwo stałe, 
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,  
 • kocioł olejowy, 
 • pompa ciepła,  
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,  
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. 

Osoby posiadające ww. źródła ciepła (dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych) – są zobowiązane do złożenia deklaracji CEEB.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Formularz B deklaracji wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła (np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło
ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny).

FAQ

Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.  Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) “poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu.

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Kontrole obiektów budowlanych

Kontrole obiektów budowlanych

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany użytkowac obiekt

Next
Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Uprawnienia SEP pozwalają głównie na wykonywanie wszelkich prac dotyczących

You May Also Like