Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionychna ochronę środowiska i gospodarkę wodną

OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionychna ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Kwestionariusz OS-29/k obejmuje koszty bieżące ponoszone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w całej jednostce, która została objęta obowiązkiem sporządzenia sprawozdania (łącznie z kosztami jej jednostek lokalnych).

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.).

Działalność bieżąca służąca ochronie środowiska i gospodarce wodnej obejmuje:

  • funkcjonowanie i obsługę urządzeń i wyposażenia ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • inną działalność niezwiązaną bezpośrednio z funkcjonowaniem urządzeń, np. gromadzenie, wywóz odpadów, oczyszczanie gleby, oczyszczanie wód,
  • pomiary i monitorowanie poziomu zanieczyszczeń,
  • zakup dóbr używanych dla celów ochrony środowiska, na przykład wodorozcieńczalne farby, paliwa o niskiej zawartości siarki lub surowce odnawialne,
  • administrowanie i inne działalności, na przykład utworzenie i utrzymywanie systemów informacji o środowisku, przygotowanie pozwoleń środowiskowych, rejestracja i certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego, edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • prace badawcze i rozwojowe w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kwestionariusz składa się z czterech działów:

Dział 1 – dotyczy wysokości kosztów bieżących netto poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku sprawozdawczym
(w przypadku, kiedy w jednostce sprawozdawczej podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodu, koszty bieżące ochrony
środowiska podawane są brutto),
Dział 2 – obejmuje źródła finansowania wyliczonych w dziale 1 kosztów bieżących ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
w określonych przypadkach informacje o wysokości przychodów za usługi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub
wysokości wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
Dział 2a – obejmuje wszelkiego typu dotacje i subwencje dotyczące działalności bieżącej (nie inwestycyjnej) w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej przekazane innym jednostkom zaliczanym oraz niezaliczanym do sektora finansów publicznych, jak również
gospodarstwom domowym (w przypadku gospodarstw domowych należy ująć również dotacje inwestycyjne),
Dział 3 – dotyczy informacji o wysokości ewentualnych dodatkowych przychodów i oszczędności osiąganych z tytułu prowadzenia działań
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, które nie pochodzą z podstawowej działalności jednostki sprawozdawczej,
Dział 4 – dotyczy liczby pracujących w całej jednostce według stanu na dzień 31.12. roku sprawozdawczego oraz liczby osób, których
działalność jest związana z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym liczby kobiet.

Kwestionariusz OS-29/k

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Szkolenie pracowników do 1 kV

Szkolenie pracowników do 1 kV

SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) to organizacja zrzeszająca specjalistów

Next
Zalety i wady stelaży podtynkowych WC
Zalety i wady stelaży podtynkowych WC

Zalety i wady stelaży podtynkowych WC

Stelaże podtynkowe WC cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem

You May Also Like