Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Uprawnienia SEP pozwalają głównie na wykonywanie wszelkich prac dotyczących eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych, które pracują pod napięciem nie większym niż 1 kV. Osoby które posiadają uprawnienia mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej, a także zajmować się jego montażem.

Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przeprowadzają komisje kwalifikacyjne na wniosek tych osób albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

Zakres uprawnień

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych.

Zakres wymaganej wiedzy na stanowisku Eksploatacja

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Zakres wymaganej wiedzy na stanowisku Dozór

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.)
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Deklaracje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Deklaracje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, który

Next
Pytania egzaminacyjne wózki jezdniowe podnośnikowe

Pytania egzaminacyjne wózki jezdniowe podnośnikowe

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe