Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Baza danych o odpadach BDO

Każda firma, mała lub duża wytwarza odpady. Nie można oczywiście porównywać dużego zakładu przemysłowego z małą, jednoosobową działalnością, jednak w świetle prawa obie obowiązują te same przepisy. Jednym z wymogów prawnych dla firm, które wytwarzają odpady w wyniku działalności, jest wpis do BDO.

Co to jest BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli potocznie: baza danych odpadowych (BDO)  lub baza danych o odpadach została uruchomiona w 2020 roku. Musi być w niej zarejestrowany każdy przedsiębiorca, który wytwarza, transportuje lub odbiera odpady, produkuje opakowania, wprowadza na rynek produkty w opakowaniach lub importuje niektóre produkty, np. elektronikę. Trzeba tu zaznaczyć, że samo wytwarzanie odpadów komunalnych nie wymaga wpisu do BDO.

Baza danych odpadowych jest ogólnopolskim systemem informatycznym, w którym:

  • można sprawdzić wpisy innych firm w rejestrze podmiotów,
  • wystawia się tzw. kartę przekazania odpadu KPO, uprawniającą do przekazania odpadów innemu odbiorcy,
  • prowadzi się ewidencję: odpadów, komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • tworzy się sprawozdania roczne z zakresu odpadów i wprowadzanych produktów i opakowań, a także odpadów komunalnych.

Zakres, który obejmuje BDO, jest duży i dlatego – z drobnymi wyjątkami – praktycznie każda firma znajdzie w swojej działalności obszar, który wymaga posiadania wpisu.

Podstawowe konsekwencje braku wpisu do BDO

Pierwszą i najszybciej odczuwalną konsekwencję braku rejestracji, a tym samym wpisu do BDO firma odczuje w momencie, gdy chce przekazać swoje odpady odbiorcy. Bez wystawienia w bazie danych odpadowych karty przekazania odpadu, żaden legalnie działający odbiorca nie przyjmie zalegających śmieci. W przypadku kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, która stwierdzi prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu, kary zaczynają się od 2 000 zł. Kwota ta zwiększa się w związku z brakiem ewidencji i sprawozdawczości, które prowadzone są w tym samym systemie. Oprócz administracyjnej kary pieniężnej ustawodawca przewiduje również karę grzywny lub aresztu.

Jak zgłosić firmę do BDO

Obecnie podczas sporządzania wniosku o wpis nie stosuje się już papierowych dokumentów. Wszystko odbywa się na platformie BDO. Zgłaszający musi posiadać możliwość zweryfikowania tożsamości, np. za pomocą profilu zaufanego. Osoba niewidniejąca w bazie CEIDG lub KRS jako upoważniona do reprezentacji firmy musi mieć wystawione pełnomocnictwo, podpisane elektronicznie. Podobne zasady obowiązują przy aktualizacji danych oraz podczas wysyłania sprawozdawczości, którą należy składać do 15 marca każdego roku.

Nawigacja po systemie BDO – informacje ogólne

Film instruktażowy

Pierwsze logowanie do systemu BDO

Pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej.

Film instruktażowy
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest

Next
Centralny Rejestr Operatorów

Centralny Rejestr Operatorów

Jakie urządzenia podlegają pod ewidencję Centralego Rejestru Operatorów?

You May Also Like