Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Wypadki przy pracy

Są to wypadki bezpośrednio odpowiadające definicji ustawowej wypadku przy pracy z art. 3 ust. 1 ustawy, a zatem nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Wypadki przy pracy mają często poważne i dalekosiężne następstwa. Skutki dla poszkodowanego mogą wyrażać się nie tylko bólem, ale także uszkodzeniem ciała, ograniczeniem zdolności do pracy, koniecznością zmiany stanowiska lub jego utratą, inwalidztwem, społeczną i finansową stratą, a nawet zgonem.

Przyczyny wypadków przy pracy można sklasyfikować według różnych kryteriów. Kryteriami mogą być: bezpośredniość przyczyn, stan środowiska pracy, urządzenia techniczne czy człowiek.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie , które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Bezpośrednie przyczyny wypadków przy pracy:

 • Niestosowanie się do zarządzeń i przepisów o bezpieczeństwie i ochronie pracy.
 • Nieprzestrzeganie zaleceń i nakazów o stosowaniu środków ochrony osobistej lub wszelkiego rodzaju urządzeń i wyposażenia zabezpieczającego pracownika.
 • Lekceważenie przepisów dotyczących zachowania się przy pracy.
 • Zaniedbanie lub niedostateczne sprawdzanie narzędzi pracy i urządzeń.
 • Niedostateczna współpraca między pracownikami.
 • Niewiedza o pracy i skutkach postępowania.
 • Niechęć do podporządkowania się, nieporządek, niedbalstwo i niewłaściwy przydział pracy.

Pośrednie przyczyny wypadków:

 • Niedostateczne wyszkolenie.
 • Brak bezpiecznych nawyków pracy.
 • Niedostateczny stan czuwania.
 • Niepełna koncentracja uwagi.
 • Niedostateczna umiejętność przewidywania niebezpieczeństwa (kłopoty, lekkomyślność, bezmyślność, beztroska, zmęczenie).
 • Stale występujące zagrożenia wypadkiem z przyczyn osobistych wynikających z właściwości pracownika o słabej strukturze fizycznej i psychicznej.

Podstawa prawna:

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Okresowy przegląd kominiarski

Okresowy przegląd kominiarski

Na czym polega okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznej sprawności

Next
Obowiązki najemcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Obowiązki najemcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W związku z koniecznością realizacji obowiązków z zakresu ochrony

You May Also Like