Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Okresowy przegląd kominiarski

Na czym polega okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Okresowa kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością zarządcy budowlanego.

Kontrolą objęte są przewody kominowe dymowe , spalinowe i wentylacyjne łącznie z elementami budowlanymi (urządzeniami pomocniczymi) mającymi bezpośredni związek z prawidłowym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego.

Zakres przeglądu:

 1. Drożność przewodów kominowych
 2. Podłączenie dymowe, spalinowe
 3. Podłączenie kratek wentylacyjnych wywiewnych
 4. Ogólny stan techniczny (przydatność uszkodzenia)
  a) przewodów kominowych na całej ich długości ;
  b) kanałów, czopuchów , rur, łączników;
  c) nasad kominowych;
  d) drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych.
 5. Czy pomieszczenia w których zainstalowane są urządzenia grzewcze posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacji nawiewnej
 6. Opis ewentualnych nieprawidłowości

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane w wyniku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowości jest zobowiązany w trakcie przeglądu lub bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego przydatności obiektu budowlanego lub jego części obowiązkowemu usunięciu.

Protokół otrzymują:

 • Właściciel – zarządca obiektu budowlanego
 • Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
 • Właściwy organ Państwowego Nadzoru (w przypadku występowania zagrożeń)

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Pytania egzaminacyjne wózki jezdniowe podnośnikowe

Pytania egzaminacyjne wózki jezdniowe podnośnikowe

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe

Next
Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Są to wypadki bezpośrednio odpowiadające definicji ustawowej wypadku przy pracy

You May Also Like