Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Obowiązki najemcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W związku z koniecznością realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego wymaganą przepisami w/w rozporządzenia.

Najemca jest zobowiązany do realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do przedmiotu najmu m.in.:

  • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażenia przedmiotu najmu w gaśnice,
  • zapewnienia osobom przebywającym w budynku / lokalu, będącym przedmiotem najmu, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
  • utrzymania oznakowania znakami bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w stanie sprawności technicznej i estetycznej, zapewniającej pełnienie ich funkcji,
  • utrzymywania gaśnic w stanie sprawności technicznej, oraz wykonywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ich przeglądów technicznych i konserwacyjnych,
  • zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  • przestrzegania i realizacji wymagań zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym oraz z przewodów wentylacyjnych w terminach określonych w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Są to wypadki bezpośrednio odpowiadające definicji ustawowej wypadku przy pracy

Next
Analiza ergonomiczna stanowiska pracy księgowego

Analiza ergonomiczna stanowiska pracy księgowego

Cel projektu Ogólna charakterystyka stanowiska pracy Ergonomiczna analiza

You May Also Like