Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Wskazania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze krajalnicy

Krajalnica do pieczywa Typ: MKP z firmy LOZAMET.

Przed przystąpieniem do pracy, obsługujący powinien zapoznać się z zasadami:

 • Prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji krajalnicy na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej.
 • Eksploatacji urządzeń elektrycznych.
 • Udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Szczególnie ważne jest, aby:

 • Przed pierwszym uruchomieniem krajalnicy, oraz co najmniej raz w roku sprawdzić skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 • Krajalnicę mogą użytkować i obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie jej obsługi, które zapoznały się z instrukcja obsługi krajalnicy.
 • Nie dopuszczać do obsługi, wykonywania napraw, konserwacji i regulacji krajalnicy osób do tego nieupoważnionych.
 • W razie skaleczenia lub porażenia prądem elektrycznym, udzielić pierwszej pomocy.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji, regulacji i napraw krajalnicy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie elektryczne.

Zabrania się mycia i polewania urządzenia za pomocą strumienia bieżącej wody.
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urządzenia i porażeniem prądem

Zabrania się eksploatowania krajalnicy z niesprawnym tłumikiem hydraulicznym

W przypadku wycieku lub rozlania oleju, unikać kontaktu ze skórą i oczami, używać masek
ochronnych, ubrań powlekanych, butów na gumowej podeszwie.

 • NIE DOTYKAJ maszyny bez uprzedniego przeszkolenia i bez zezwolenia przełożonego
 • PRZED UŻYCIEM musisz przeczytać Instrukcję Obsługi i mieć skończone co najmniej18 lat.
 • ZACHOWAJ OSYROŻNOŚĆ ostre noże są obok Twoich rąk podczas ładowania chleba do maszyny.
 • NIGDY nie dotykaj noży.
 • NIE ZWALNIAJ dźwigni uruchamiania maszyny do czasu usunięcia rąk z obszaru ładowania chleba.
 • BĄDŹ CZUJNY górna część maszyny zawiera ostre noże, automatycznie opada i zamyka się podczas pracy.
 • NIGDY nie sięgaj do maszyny podczas jej pracy z jakiegokolwiek powodu – zaczekaj przed dotknięciem chleba, aż maszyna zakończy krojenie.
 • ZAWSZE wyłącz maszynę po zakończeniu pracy.
 • ZAWSZE wyłącz i odłącz od zasilania maszynę przed czyszczeniem rozbieraniem lub naprawą.
 • CZYŚĆ CODZIENNIE przy pomocy zalecanego wyposażenia i środków czystości.

Nieprzestrzeganie poniższych wskazań grozi skaleczeniem lub porażeniem prądem elektrycznym.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KRAJALNICAY DO PIECZYWA Typ: MKP

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Jadalnia w zakładzie pracy

Jadalnia w zakładzie pracy

Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie

Next
Czynniki uciążliwe w środowisku pracy

Czynniki uciążliwe w środowisku pracy

Każdy, kto choć raz pracował w dużym upale, przenosił przez cały dzień ciężkie

You May Also Like