Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Aktualizacja sposobu przeprowadzania badań lekarskich u pracowników

Zmiany dotyczące obszaru medycyny pracy, do której należą przeprowadzanie badań lekarskich pracowników z zakresu opieki zdrowotnej.

W projekcie Ministerstwa Zdrowia z 19 maja 2020 dostrzec można zmiany dotyczące obszaru medycyny pracy, do której należą przeprowadzanie badań lekarskich pracowników z zakresu opieki zdrowotnej, jak również orzeczeń lekarskich wydawanych do celów objętych Kodeksem pracy. Aktualizowane prawo zaniecha możliwość wykonywania obligatoryjnych specjalistycznych badań, jak było dotychczas. Lekarze medycyny pracy zyskają zdolność oceny stanu zdrowia pracownika lub gdy zaistnieje wskazanie, skierują go na badanie konsultacyjne, które będzie miało na celu możliwość rozpoczęcia pracy przez pracownika na stanowisku z ewentualnym zagrożeniem.

Zakres badań konsultacyjnych:

 • alergologiczne,
 • dermatologiczne,
 • okulistyczne,
 • otolaryngologiczne,
 • okulistyczne,
 • neurologiczne,
 • psychologiczne itd.

Cel projektu:

Proponowane przez ustawodawcę zmiany zoptymalizują dostępność do badań profilaktycznych, a także obniżą ich koszty. Skrócony zostanie czas, jaki pracownik przeznacza na ich wykonanie oraz czas lekarzy ich wykonujących. Dzięki temu lekarze specjaliści skupią się na osobach naprawdę potrzebujących, wymagających specjalistycznej opieki.
 
Władza ustawodawcza zapewnia, że lekarze medycyny pracy są doskonale przygotowani do oceny podstawowych czynników pracownika, które są wynikiem zmian wprowadzonych kilka lat temu w programie z zakresu nauki specjalizacji lekarzy medycyny pracy, które dotyczyły całkowitej rezygnacji z obligatoryjnych badan specjalistycznych.

Co nowego możemy wyczytać z projektu?

W projekcie zmienione zostały również wskazówki metodyczne, które odnoszą się do wykonywania badań specjalistycznych. Głownie określają one częstotliwość wykonywania badań.
 • U nauczycieli lub osób wykonujących prace nadużywając nadmiernie głosu do tej pory, aby ocenić obszar współczynnika niepełnosprawności głosowej -badanie foniatryczne, otolaryngologiczne lub wideolaryngostroboskopii w zależności od wskazań wykonywane było co 5 lat. Aktualizacja projektu mówi o pierwszym badaniu po 12 miesiącach kolejnym po 5 latach.
 • U osób nadużywających nadmiernie wzroku np. wykonujących prace komputerowe do tej pory badano narząd wzroku co 4 lata. Według nowego projektu badanie będzie wykonane co 5 lat.
 • U osób nadużywających nadmiernie narządu słuchu badania powinny być przeprowadzane co rok przez pierwsze 3 lata następnie co 3 lata
 • U osób narażonych na niekorzystne czynniki psychospołeczne np.u osób decyzyjnych, odpowiedzialnych, wymagających gotowości badania jak EKG czy lipidogram powinny być wykonywane w przedziale od 2 do 5 lat.
Dzięki wprowadzeniu zmian przez ustawodawcę możliwość wykonywania badan specjalistycznych będzie szybsze i skuteczniejsze, ponieważ będzie przeprowadzane tylko wtedy kiedy lekarz uzna je za konieczne.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szczegółowe zasady dotyczące szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i

Next
Techniczne systemy zabezpieczeń pożarowych

Techniczne systemy zabezpieczeń pożarowych

Charakterystyka zastosowanych zabezpieczeń pożarowych rzutująca na stan

You May Also Like