Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Okresowy przegląd regałów

Czy regularnie przeprowadzasz bieżące przeglądy systemów regałowych? Czy prowadzisz dokumentacje z tych przeglądów?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. 03.169.1650) na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych. Do obowiązków pracodawcy należy dbanie o to, aby wszelkiego typu urządzenia magazynowe, w tym również regały będące środkami pracy, nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych regałów regulowany jest szczegółowo przez znowelizowaną normę PN-EN 15635, nakładającą na podmioty zarządzające magazynami obowiązek regularnych inspekcji stanu konstrukcji regałowych przez fachowców oraz szczegółowo określającą przebieg tych kontroli.

Profesjonalne przeglądy okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z następującymi dokumentami:

 • Normą PN-EN 15635 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.
 • Normą PN-EN 15620 Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne.
 • Instrukcją konserwacji i eksploatacji regałów.

Każdy przegląd powinien zakończyć się Raportem z eksperckiego okresowego przeglądu stanu technicznego systemów składowania, który zawiera opis i zestawienie wraz z lokalizacją elementów do wymiany, naprawy i uzupełnień, zalecenia pokontrolne oraz protokół z okresowej eksperckiej kontroli stanu technicznego systemów składowania. Do Raportu załączane są rysunki rozmieszczenia lub uzupełnień regałów opisujące lokalizację elementów do ewentualnej wymiany, naprawy oraz lokalizację elementów dopuszczonych warunkowo do dalszej eksploatacji.

Zgodnie z normą EN 15635:

Stan deformacji profili umownie klasyfikowany jest według kolorów: zielonego, żółtego i czerwonego gdzie:

Kontrola przeprowadzona zgodnie z wytycznymi normy EN 15635 obejmuje:

 • Kontrolę dokumentacji
 • Stwierdzenie zgodności instalacji z dokumentacją
 • Stwierdzenie odpowiedniości oraz zgodności urządzeńtransportu bliskiego
 • Kontrolęjednostek ładunkowych
 • Przegląd regałów
 • Przegląd ogólnego stanu magazynu na poziomie podłoża.

Jeżeli nie wiesz jak regularnie przeprowadzić bieżące przeglądy systemów regałowych lub prowadzić dokumentacje z przeglądów bieżących regałów to możesz skorzystać z szkolenia podczas którego są poruszane następujące tematy:

 • zasady bezpiecznego użytkowania regałów;
 • błędy będące najczęstszą przyczyną wypadków;
 • jakie dokumenty wymagane przez podmioty kontrolujące warunki pracy w magazynach;
 • zasady konserwacji systemów regałowych;
 • wytyczne odnośnie przeprowadzania bieżących przeglądów regałów;
 • zasady przeprowadzania przeglądów okresowych.

Po odbyciu szkolenia otrzymasz certyfikat upoważniający do przeglądów bieżących regałów.

Podstawa prawna

 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną

Jednostka lub osoba upoważniona może przeprowadzić czynności

Next
Księga rewizyjna urządzenia

Księga rewizyjna urządzenia

Księga rewizyjna wózka widłowego, czym jest?

You May Also Like