Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Dziennik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dziennik ma na celu ujednolicenie sposobu ewidencjonowania ocen stanu warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustaleń pokontrolnych, dokonywanych przez kierownictwo jednostek produkcyjnych, jak również przedstawicieli czynników przeprowadzających wizytacje.

Kierownictwo jednostki produkcyjnej zobowiązane jest raz w tygodniu przeprowadzić przegląd warunków technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie nadzorowanej jednostki, dokonując w rubryce 3 dziennika opisu stanu warunków. Osoba dokonująca kontroli jw. wyznacza osoby odpowiedzialne za usunięcie stwierdzonych uchybień, a osoby te zobowiązane są do potwierdzenia podpisem w rubryce 7 faktu przyjęcia do wiadomości otrzymanego polecenia.

Przed przystąpieniem w danym tygodniu do oceny aktualnego stanu warunków BHP, kierownictwo działu powinno wpisać w rubryce 5 i 8 Dziennika adnotację o sposobie realizacji ustaleń i zaleceń z poprzedniego tygodnia.

Dziennik służy również do wpisywania w nim poleceń, zaleceń i uwag przedstawicieli innych uprawnionych czynników, a w szczególności służby BHP wszystkich szczebli, które mogą dokonywać wpisów do dziennika.

Kierownicy działów zobowiązani są również do odnotowywania w Dzienniku faktu przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych dotyczy pracowników nowo zatrudnionych, pracowników zmieniających stanowisko pracy oraz wykonujących prace w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych.

Odnośnie potrzeb, poleceń i zaleceń, których realizacja nie może nastąpić w ramach własnych możliwości i środków kierownictwo działu zobowiązane jest sprawę wynikłych trudności przedstawić Specjaliście do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do bieżącego sprawdzania wpisów w Dzienniku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązani są Specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wzór Dziennika BHP

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Instrukcja operatora ręcznych wózków paletowych

Instrukcja operatora ręcznych wózków paletowych

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy koniecznie poznać bezpieczne metody

Next
Współdziałanie pracodawców w zakresie bhp

Współdziałanie pracodawców w zakresie bhp

Prowadzenie działalności gospodarczej stawia wiele wyzwań przed osobami

You May Also Like