Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku stolarz

Kto to jest stolarz?

Jest to pracownik, który wykonuje i konserwuje przedmioty drewniane lub drewnopodobne takie jak: meble (w budynkach mieszkalnych, w halach produkcyjnych, w magazynach, w obiektach handlowo-usługowych), meble na wymiar, meble artystyczne, elementy stolarki budowlanej, skrzynie, instrumenty muzyczne, ramy, wyroby dekoracyjne.

Efekty pracy stolarza

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Stolarz posługuje się narzędziami ręcznymi (piły, dłuta, wiertła, młotki itp.) oraz obrabiarkami do drewna (pilarki, wyrzynarki, wiertarki, strugarki, szlifierki itp.) mogącymi stwarzać niebezpieczeństwo urazów rąk i palców w wyniku nieumiejętnego posługiwania się nimi.
 • Stolarz, przecinając materiały drewniane jest narażony na uderzenie i zranienie odpadem drewna.
 • W pracy stolarza istnieje możliwość podrażnienia spojówek, błon śluzowych dróg oddechowych i skóry rąk w wyniku narażenia na działanie zanieczyszczonego powietrza pyłami obrabianych materiałów oraz parami farb i lakierów.
 • Stolarz pracuje w wymuszonej pozycji ciała, może to powodować bóle pleców, ramion, rąk i nóg.

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

Czynniki mogące powodować wypadki:

 • Podnoszenie i przenoszenie bali drzewa – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, upadku i przygniecenia;
 • Ostre narzędzia – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia;
 • Ruchome, obracające się elementy maszyn – możliwość urazów (zmiażdżenia, odcięcia palców lub rąk) na skutek wciągnięcia, pochwycenia;
 • Rozbryzgujące się w powietrzu substancje chemiczne (kleje, farby) oraz pyły obrabianych materiałów – możliwość urazów oczu;
 • W miejscu pracy stolarza znajdują się materiały łatwopalne takie jak drewno, trociny i kleje – możliwość poparzeń na skutek pożaru;
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.

Czynniki fizyczne

 • Nadmierny hałas, którego źródłem są urządzenia mechaniczne  – możliwość uszkodzenia słuchu;
 • Zmienna temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach – możliwość wystąpienia objawów przemęczenia organizmu.

Czynniki chemiczne i pyły

 • Pył drewna – możliwość reakcji uczuleniowych i chorób układu oddechowego;
 • Aerozole klejów i farb – możliwość reakcji uczuleniowych, chorób układu oddechowego, przewodu pokarmowego oraz chorób nowotworowych.

Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze, które mogą rozwinąć się w niektórych rodzajach klejów, tkanin lub materiałów wyścielających – możliwość chorób zakaźnych.

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Nadmierny wysiłek fizyczny, wymuszona pozycja ciała podczas pracy – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • Wykonywanie czynności powtarzalnych – możliwość dolegliwości bólowych głównie kończyn dolnych i górnych.

Działania profilaktyczne

 • Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi;
 • Aby zapobiec pochwyceniu przez maszyny, nie należy nosić rozpuszczonych włosów i luźnej odzieży;
 • Należy stosować środki ochrony układu oddechowego chroniące przed wdychaniem pyłów lub aerozoli;
 • Należy utrzymywać wysoki poziom higieny osobistej – pod koniec pracy brać prysznic i zmieniać odzież. Nie należy jeść, pić i palić tytoniu w miejscu pracy. Należy wyznaczyć czysty pokój z dobrą wentylacją na pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku, jedzenia, picia i palenia;
 • Należy zainstalować skuteczną wentylację wywiewną ogólną zapobiegającą zanieczyszczeniu powietrza. W razie potrzeby należy dodać wentylację miejscową;
 • Należy stosować ochronniki słuchu;
 • Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie.

Ryzyko zawodowe

Ogólnie ryzyko zawodowe oceniono na: WYSOKIE

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Stres związany z pracą i ocena ryzyka zawodowego

Stres związany z pracą i ocena ryzyka zawodowego

Od dziesięciu lat polscy pracodawcy mają obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka

Next
Jak znaleźć najlepsze rękawice

Jak znaleźć najlepsze rękawice

Rękawice to sprzęt ochronny, który osłania dłonie

You May Also Like