Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Błędy wykonawcy na budowie – co zrobić? Rzeczoznawca budowlany podpowiada

Budowa domu to marzenie wielu z nas. Po zakupie działki i zatwierdzeniu projektu budowlanego następuje ekscytacja związana z pracami, które za chwilę się rozpoczną. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że taka inwestycja to też wyzwanie logistyczne. Trzeba wybrać materiały budowlane i zatrudnić dobrego wykonawcę. Niestety na budowach błędy wykonawcze zdarzają się bardzo często. Żeby uniknąć konsekwencji nieodpowiedzialnego działania ekipy budowlanej, warto wcześniej zabezpieczyć się przed nim prawnie. W jaki sposób egzekwować od ekipy budowlanej nasze prawo do naprawienia błędów na budowie? Kto pokrywa koszty naprawy usterek budowlanych? Rzeczoznawca budowlany radzi, co zrobić w takiej sytuacji.

Błędy na budowie – uchroni Cię umowa i rękojmia

Błędy w budownictwie nie są niczym zaskakującym. Dopóki można je szybko wyeliminować, nie są wielkim problemem. Zazwyczaj te drobne usterki, które zauważy się na bieżąco, podczas prac budowlanych, wykonawca zgadza się naprawić od razu. Kłopoty zaczynają się w momencie, kiedy współpraca z ekipą budowlaną nie jest łatwa, a wykonawca popełnia kolejne błędy. Sytuację komplikują też usterki, które powodują wstrzymanie prac i nasze straty finansowe. Poważnym zarzutem wobec wykonawcy są też te działania, które skutkują zagrożeniem zdrowia i życia pracowników.

Egzekwowanie należnych nam praw związanych z odszkodowaniem i naprawą uchybień na koszt wykonawcy nie zawsze jest przyjemne. Możemy jednak tego uniknąć. Wystarczy, że przed rozpoczęciem robót podpiszemy umowę o pracach budowlanych. Taki dokument uchroni nas przed konsekwencjami nierzetelności ekipy budującej nasz dom. Obligatoryjnie powinniśmy też przygotować rękojmię na roboty budowlane. Rękojmia to zabezpieczenie podpisywane z wykonawcą. Chroni nas ona przed kosztami naprawy wad fizycznych budynku powstałych nie z naszej winy. Rękojmia zobowiązuje też wykonawcę do usunięcia błędów wykonawczych na budowie na jego koszt – podczas budowy i po jej zakończeniu.

Rękojmia na roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą obowiązuje:

  • 2 lata od podpisania umowy (w przypadku wad fizycznych budynku lub jego części)
  • 5 lat od podpisania umowy (w przypadku wykrycia wad nieruchomości).

Zabezpieczenie finansowe na podstawie umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą

Okoliczności naszego zabezpieczenia pieniężnego musimyustalić w umowie podpisanej z wykonawcą prac budowlanych. Czym jest takie zabezpieczenie? To nic innego, jak przekazana nam przez wykonawcę określona kwota pieniężna. Zadatek wypłacany jest nam podczas podpisywania umowy o wykonawstwie. Jest to gwarancja pieniężna na wypadek odstąpienia ekipy budowlanej od umowy lub uchybień spowodowanych nierzetelnością wykonawcy. Jeżeli wykonawca popełni błędy na budowie, nie będzie działał według projektu, nie dotrzyma terminów, będziemy mogli z przekazanej nam przez niego kwoty pokryć koszty naprawy usterek.  

Zabezpieczenie pieniężne ze środków wykonawcy możemy przeznaczyć na:

  • zobowiązania wynikające z popełnionych przez ekipę budowlaną błędów na budowie
  • zatrudnienie nowej ekipy budowlanej w przypadku zerwania współpracy z nierzetelnym wykonawcą
  • wypłatę należności podwykonawcom związanym z procesem budowlanym
  • pokrycie kosztów kary umownej, które ponieśliśmy np. z powodu przekroczenia terminu prac przez wykonawcę
  • pokrycie kosztów dodatkowych materiałów budowlanych, które należało zakupić przy okazji naprawienia szkód na budowie.

Zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy prac na budowie

Oprócz zabezpieczenia pieniężnego możemy też zatrzymać część wynagrodzenia, które wykonawca otrzymałby za swoją pracę. Jest to nawet bardziej motywujący sposób na terminowe i rzetelne wykonanie prac budowlanych. Podobnie jak w przypadku zabezpieczenia finansowego, tak i w tym warunki zatrzymania określonej kwoty musimy ustalić w umowie wykonawczej. Zazwyczaj jest to kilka procent z płacy zleceniobiorcy lub konkretna kwota.

W momencie podpisywania umowy wykonawca zgadza się, że w trakcie prac nie będzie mu wypłacana cała należna gaża. Tę w pełnej kwocie otrzyma po ukończeniu robót budowlanych.

Zamrożone przez nas pieniądze możemy wykorzystać w przypadku wykrycia błędów budowlanych, np. kiedy musimy pokryć koszty naprawy posadzki. Środki możemy też przeznaczyć na pokrycie kosztów kary umownej.

W każdym przypadku przed podpisaniem umowy o rękojmi warto jej warunki skonsultować z rzeczoznawcą budowlanym.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy piekarza

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy piekarza

Kod zawodu 751204 Charakterystyka stanowiska pracy Piekarz prowadzi procesy i

Next
Ładowanie baterii wózków widłowych

Ładowanie baterii wózków widłowych

Rodzaje: Zalecany zakres temperatury otoczenia podczas ładowania wynosi od +5°C

You May Also Like