Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy piekarza

Kod zawodu 751204

Charakterystyka stanowiska pracy

Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Zadania zawodowe:

 • ocenianie przydatności produkcyjnej surowców podstawowych i pomocniczych;
 • ustalanie zapotrzebowania na surowce do produkcji;
 • przygotowywanie surowców do produkcji;
 • wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni;
 • dzielenie ciasta na kęsy, formowanie kęsów, prowadzenie rozrostu;
 • uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa;
 • wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich;
 • schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa;
 • ocenianie stopnia dojrzałości półproduktów piekarskich do dalszego przerobu;
 • ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm;
 • zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach;
 • ocenianie sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń piekarskich;
 • utrzymywanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy brygad produkcyjnych;
 • prowadzenie rozliczeń technologicznych zużycia surowców do produkcji pieczywa i dokumentacji produkcyjnej;
 • utrzymywanie stałej współpracy z kierownictwem zakładu, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi.

Zagrożenia na stanowisku pracy

 1. Przeciążenie układu ruchu;
 2. Upadek na tym samym poziomie – poślizgnięcie, potknięcie;
 3. Porażenie prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego;
 4. Kontakt z gorącym czynnikiem – rozgrzane elementy pieca lub gorące pieczywo;
 5. Ruchome części maszyn;
 6. Pożar, wybuch;
 7. Kontakt z ostrymi narzędziami;
 8. Zapylenie – zapylenie pyłem mąki;
 9. Praca nocna – praca w godzinach nocnych, wykonywana w wymuszonej pozycji stojącej;
 10. Mikroklimat gorący.

Szacowanie ryzyka zawodowego

Szacowanie ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy piekarza

Ryzyko zawodowe oszacowano poprzez ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia pracownika następstw zagrożeń zidentyfikowanych na stanowisku pracy oraz ciężkości tych następstw. Szacowanie ryzyka zwodowego dokonano zgodnie z metodą wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 w skali trójstopniowej.

Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego

Matryca

Określając prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych następstw należy się kierować następującymi wskazówkami:

Następstwo:

 • Mało prawdopodobne
  Następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.
 • Prawdopodobne
  Następstwa zagrożeń, które moga wystąpić nie więcej niz kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.
 • Wysoce prawdopodobne
  Następstwa zagrożeń, które moga wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

Ustalając ciężkość następstw należy się kierować następującymi wskazówkami:

Ciżękość następstw:

 • Mała
  Urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy np. niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, bóle głowy itp.
 • Średnia
  Urazy i choroby, które powodują niewielkie lecz długotrwałe lun nawracające dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji np. zranienia, oparzenia drugiego stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążenio9we układu mieśniowo-szkieletowego itp.
 • Duża
  Urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć np. oparzenia trzeciego trzeciego stopnia, oparzenia drugiego stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skompllikowane złamania, zawodowe uszkodzenie słuchu, astma itp.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Palarnie w zakładach pracy

Palarnie w zakładach pracy

Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio

Next
Błędy wykonawcy na budowie – co zrobić? Rzeczoznawca budowlany podpowiada

Błędy wykonawcy na budowie – co zrobić? Rzeczoznawca budowlany podpowiada

Budowa domu to marzenie wielu z nas

You May Also Like