Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ładowanie baterii wózków widłowych

Rodzaje:

 • Akumulator kwasowo-ołowiowy
 • Akumulator litowo-jonowy

Zalecany zakres temperatury otoczenia podczas ładowania wynosi od +5°C do +30°C. Jeśli akumulator jest wyposażony we wbudowaną nagrzewnicę, temperatura otoczenia musi mieścić się w zakresie od +5°C do +15°C.

Przed ładowaniem

 1. Zaparkuj wózek w wyznaczonym obszarze ładowania.
 2. Upewnij się, że nic nie ogranicza swobodnego przepływu powietrza nad akumulatorem.
 3. Wyłącz wózek.
 4. Otwórz pokrywę akumulatora.
 5. Odłącz złącza akumulatora.
 6. Przemyj i osusz akumulator.
 7. Upewnij się, że ładowarka jest wyłączona.
 8. Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania akumulatora.
 9. Uruchom ładowarkę.

Podczas ładowania

 1. Po kilku minutach sprawdź, czy ładowarka wskazuje poprawny ładunek; patrz instrukcja producenta ładowarki.

Po ładowaniu

 1. Upewnij się, że amperomierz wskazuje niewielką wartość lub nie wskazuje żadnej wartości oraz że lampka ładowania konserwacyjnego jest włączona (o ile jest zainstalowana).
 2. Wyłącz ładowarkę.
 3. Odłącz złącze ładowarki od złącza ładowania akumulatora.
 4. Sprawdź poziom elektrolitu i w razie potrzeby dolej wody destylowanej. Poziom elektrolitu powinien sięgać do około 10 – 15 mm nad płytkami ogniw. Jeżeli którekolwiek ogniwo zużyło niezwykle dużą ilość elektrolitu, skontaktuj się z pracownikiem serwisowym.
 5. Podłącz złącze akumulatora do wózka.
 6. Zamknij pokrywę komory akumulatora.

Instrukcje dotyczące ładowania

 1. Zawsze wyłączać wózek przed rozpoczęciem ładowania.
 2. Otwórz osłonę komory akumulatora i pozostaw ją otwartą przez cały czas ładowania. Pozostawienie otwartej osłony skraca czas ładowania i zapobiega przygnieceniu kabla ładowania.

Uwaga: Wózka nie można używać, jeśli złącze ładowania jest podłączone do gniazda zasilania.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

 • Unikaj zwarcia zacisków akumulatora z metalowymi przedmiotami lub innymi materiałami przewodzącymi.
 • Nie używać baterii, która jest uszkodzona. Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
 • W razie wystąpienia problemów z akumulatorem skontaktować się z pracownikiem serwisu.
 • Konserwację akumulatora może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany pracownik serwisu.
 • Stosować tylko ładowarkę przeznaczoną do obsługi urządzenia.
 • Należy używać wyłącznie zainstalowanych kabli. W przypadku uszkodzenia przewodów, należy zamówić przewody zamienne u producenta wózka.
 • Nigdy nie stawać na podstawie akumulatora.
 • Nie wolno umieszczać przedmiotów na podstawie akumulatora
 • Nie dotykać zacisków akumulatora. Nigdy nie umieszczać metalowych przedmiotów na podstawie akumulatora.
 • Do czyszczenia powierzchni zacisków nie wolno używać metalowych przedmiotów, takich jak szczotki druciane.
 • Przed podłączeniem akumulatora należy sprawdzić, czy w złączach nie znajdują się przedmioty obce.
 • Nigdy nie płukać ani nie myć akumulatora.
 • Nie poddawać akumulatora mechanicznemu naciskowi.
 • Ładować akumulator w środowisku o odpowiedniej temperaturze.
 • W razie pożaru akumulatora schłodzić go, obficie polewając go wodą, lub użyć gaśnicy odpowiedniej do akumulatorów litowo-jonowych.
 • Uwaga: Ma to zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy można to zrobić bez ryzyka dla własnego bezpieczeństwa.
 • W przypadku pożaru lub wydobywania się oparów podczas jazdy, należy wyłączyć wózek i odejść na bezpieczną odległość.
 • W przypadku pożaru lub wydobywania się oparów podczas ładowania, należy wyłączyć ładowarkę lub odłączyć złącze ładowania i odejść na bezpieczną odległość.
 • W miarę możliwości należy przemieścić akumulator/wózek na otwarte powietrze. Uwaga: Ma to zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy można to zrobić bez ryzyka dla własnego bezpieczeństwa.
 • W przypadku pożaru, należy zawsze wezwać straż pożarną i postępować zgodnie z lokalnymi instrukcjami ewakuacyjnymi.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Błędy wykonawcy na budowie – co zrobić? Rzeczoznawca budowlany podpowiada

Błędy wykonawcy na budowie – co zrobić? Rzeczoznawca budowlany podpowiada

Budowa domu to marzenie wielu z nas

Next
Statystyczna karta wypadku Z-KW 2023

Statystyczna karta wypadku Z-KW 2023

Nowe statystyczne karty wypadku z datą zdarzenia 2023 należy wprowadzać z

You May Also Like