Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

W kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ocena ryzyka zawodowego pełni kluczową rolę. Jest to nie tylko istotny element zarządzania bezpieczeństwem w każdej firmie, ale także obowiązek prawny, nałożony na pracodawców przez polskie przepisy. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładniej, dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest tak ważna i w jakich sytuacjach jest wymagana.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to proces, w którym identyfikuje się zagrożenia w miejscu pracy oraz analizuje prawdopodobieństwo wystąpienia szkody oraz jej potencjalne skutki. Proces ten obejmuje dokładną obserwację środowiska pracy, pracowników oraz wykonywanych przez nich czynności, z myślą o zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym.

Podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego w Polsce

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 226) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm., ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a ocena ryzyka jest fundamentalnym narzędziem, które temu służy. Warto również zwrócić uwagę na Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, które szczegółowo reguluje kwestie związane z oceną ryzyka.Proces oceny ryzyka zawodowego

Proces oceny ryzyka zawodowego składa się z kilku etapów:

 1. Identyfikacja zagrożeń – zrozumienie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w pracy.
 2. Ocena ryzyka – określenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody i jej potencjalnej wielkości.
 3. Opracowanie działań zapobiegających – planowanie sposobów eliminacji lub minimalizacji ryzyka.
 4. Wdrażanie środków kontrolnych – realizacja zaplanowanych działań w celu zapobiegania wypadkom.

Kartę oceny ryzyka zawodowego pracowników można w łatwy sposób przeprowadzić używając programu do oceny ryzyka zawodowego od firmy VITS.

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest tak ważna?

Ocena ryzyka zawodowego jest tak ważna, ponieważ umożliwia:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom: Odpowiednio przeprowadzona ocena pozwala na wykrycie potencjalnych zagrożeń i zapobieganie wypadkom.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z wypadkami przy pracy: Unikanie wypadków oznacza mniejsze koszty związane z leczeniem i absencją pracowników, co przekłada się na lepszą efektywność organizacji.
 • Dostosowanie do przepisów prawnych: Spełnienie wymogów prawnych nie tylko uchroni przed ewentualnymi sankcjami, lecz także zbuduje pozytywny wizerunek firmy.

Metody przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

Istnieje wiele metod przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, np. metoda “pięciu kroków do oceny ryzyka”, która jest rekomendowana przez Główny Inspektorat Pracy czy również popularna metoda Risk Score. Metody te mogą być bardziej lub mniej skomplikowane, w zależności od specyfiki danego stanowiska pracy i rodzaju działalności.

Kiedy ocena ryzyka zawodowego jest wymagana?

 • Przy stworzeniu nowego stanowiska pracy
 • Po wprowadzeniu nowych maszyn, urządzeń lub technologii
 • W przypadku zmian organizacyjnych w firmie
 • Kiedy pojawiają się nowe informacje na temat zagrożeń dla zdrowia
 • Po każdym wypadku przy pracy, w celu zidentyfikowania przyczyn i zapobieganiu kolejnym

Konsekwencje braku oceny ryzyka zawodowego

Pomijanie obowiązku przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do:

 • Sankcji prawnych nakładanych przez inspekcję pracy
 • Wzrostu liczby wypadków pracy i związanych z tym kosztów
 • Pogorszenia się relacji między pracownikami a pracodawcą
 • Utraty renomy i zaufania klientów oraz partnerów biznesowych

Ocena ryzyka zawodowego, jako nieodzowny element systemu bezpieczeństwa pracy, jest obowiązkowa dla każdego pracodawcy w Polsce. Nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracowników, ale też świadczy o odpowiedzialności i profesjonalizmie przedsiębiorstwa. Pamiętanie o regularnym przeprowadzaniu oraz aktualizowaniu ocen ryzyka zawodowego jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim inwestycją w ludzi i przyszłość firmy.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Podstawowe środki ochrony indywidualnej – co musisz wiedzieć

Podstawowe środki ochrony indywidualnej – co musisz wiedzieć

Bezpieczeństwo w pracy to podstawa — przekłada się na nie zarówno znajomość

Next
Bezpieczeństwo przede wszystkim: Dlaczego hełmy BHP są niezbędne?

Bezpieczeństwo przede wszystkim: Dlaczego hełmy BHP są niezbędne?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest priorytetem, a hełmy BHP są nieodzownym

You May Also Like