Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szczegółowe zasady dotyczące szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy rodzą obowiązki zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca zobowiązany jest bowiem do organizacje tego rodzaju szkolenia dla pracownika, ten zaś zobowiązany jest w nim uczestniczyć oraz poddać się egzaminowi sprawdzającemu jego wiedzę. 

Szkolenie wstępne

Tego rodzaju szkolenie musi zostać przeprowadzone jeszcze zanim pracownik przystąpi do wykonywania obowiązków pracowniczych. Przedstawiany jest na nim instruktaż ogólny, czyli przepisy bhp wynikające z Kodeksu Pracy, regulaminu pracy czy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czas szkolenia powinien trwać minimum 90 minut, a samo szkolenie powinno być potwierdzone przez pracownika za pomocą karty szkolenia wstępnego BHP. Na szkoleniu wstępnym powinien zostać również przedstawiony instruktaż stanowiskowy, który powinien przeprowadzić bezpośredni przełożony. Czas instruktażu powinien wynosić minimum 6 godzin.

Szkolenie okresowe

Pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od momentu podjęcia zatrudniania w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych oraz w ciągu 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników. Szkolenie okresowe ma na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz przekazanie nowych informacji z zakresu bhp. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej, niż:

  • raz w roku – w przypadku pracowników wykonujących obowiązki w warunkach szczególnie niebezpiecznych,
  • raz na 3 lata – w przypadku pozostałych stanowisk robotniczych,
  • raz na 5 lat – dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych,
  • raz na 6 lat – dla pracowników obsługi administracyjnej.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem, który przeprowadza osoba prowadząca szkolenie.

Informacje dla pracodawcy

Pracodawcy powinni pamiętać o tym, że szkolenia bhp przeprowadzane są na ich koszt, a czas ich trwania powinien zostać wliczony do czasu pracy danego pracownika. Co więcej, szkolenie musi odbyć się w czasie poprzedzającym dopuszczenie pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych. Karta szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego muszą być przechowywane w dokumentacji pracowniczej. Warto również wiedzieć, że od 1 stycznia 2019 na podstawie nowelizacji Kodeksu Pracy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie są obowiązkowe dla pracowników biurowych oraz administracyjnych, którzy zostali zakwalifikowani do grupy zawodowej o najniższych wskaźnikach wypadkowości. Wciąż jednak jest obowiązkowe dla tego typu pracowników szkolenie wstępne.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Zagrożenia pożarowe przy cięciu drewna

Zagrożenia pożarowe przy cięciu drewna

Warunki bezpieczeństwa pożarowego przy obsłudze pilarek do cięcia drewna

Next
Aktualizacja sposobu przeprowadzania badań lekarskich u pracowników

Aktualizacja sposobu przeprowadzania badań lekarskich u pracowników

Zmiany dotyczące obszaru medycyny pracy, do której należą przeprowadzanie badań

You May Also Like