Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy DŹWIGAJ Z GŁOWĄ

W latach 2020-2022 we wszystkich państwach Unii Europejskiej jest prowadzona kampania informacyjna pt. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”.
Na poziomie ogólnoeuropejskim kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), a jej krajową edycję prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Patronat honorowy nad polską edycją kampanii objął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat problemów mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą.
Grupy docelowe kampanii: pracodawcy z sektora prywatnego i publicznego oraz ich organizacje, pracownicy i ich organizacje, specjaliści BHP, działy HR oraz osoby indywidualne pracujące zdalnie.
Wydarzenia i publikacje planowane w ramach polskiej edycji kampanii będą dotyczyły: wpływu pracy przy komputerze, pracy siedzącej i pracy fizycznej na występowanie schorzeń mięśniowo-szkieletowych, ergonomii stanowisk pracy, profilaktyki schorzeń układu ruchu oraz rehabilitacji i powrotu do pracy po przebytych schorzeniach.
Więcej informacji o europejskiej kampanii: http://www.healthy-workpIaces.eu/pl

Cel kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat środków i inicjatyw uwzględniających podejście oparte na uczestnictwie (tj. angażujących pracowników w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą i zarządzanie tym problemem) oraz promowanie dbałości o zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego (np. przez działania promujące zdrowie prowadzone na poziomie miejsca pracy).

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020-2022

Informacje o kampanii Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020-2022 jest szerzenie wiedzy o tym, że zaburzenia układu mięśniowo szkieletowego związane z pracą dotyczą wszystkich sektorów i miejsc pracy oraz że można im zapobiegać i zarządzać nimi. Dążymy do tego poprzez następujące cele strategiczne:

 1. Podniesienie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo szkieletowego związanym z pracą przez przedstawienie faktów i danych liczbowych dotyczących narażenia na te zaburzenia i ich skutki.
 2. Promowanie oceny ryzyka zawodowego i proaktywnego zarządzania problemem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą przez zapewnienie dostępu do zasobów nt zaburzeń układu mięśniowo szkieletowego, takich jak publikacje, narzędzia, wskazówki i materiały audiowizualne.
 3. Wskazanie, że zaburzenia układu mięśniowo szkieletowego stanowią problem dla wszystkich pracowników w wielu miejscach pracy oraz we wszystkich sektorach i że można im
  z powodzeniem zapobiegać, m.in. poprzez dostarczanie przykładów dobrych praktyk.
 4. Podniesienie wiedzy na temat nowych i pojawiających się zagrożeń i innych zmian związanych z zaburzeniami układu mięśniowo szkieletowego.
 5. Podniesienie świadomości na temat znaczenia reintegracji i utrzymania w pracy pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego oraz sposobu, w jaki można to osiągnąć w praktyce.
 6. Mobilizowanie i stymulowanie skutecznej współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami przez organizowanie spotkań i ułatwianie wymiany informacji, wiedzy i dobrych praktyk.

Dodatkowe informacje i materiały

Na stronie kampanii można znaleźć szereg materiałów informacyjnych, które pomogą w promowaniu i wspieraniu kampanii. Obejmują one:

 • ulotkę zawierającą informacje o kampanii oraz broszurę na temat Konkursu Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”;
 • prezentacje PowerPoint, plakaty i inne publikacje;
 • zestaw narzędzi opracowany na potrzeby kampanii: porady dotyczące prowadzenia własnej kampanii i materiały, które można wykorzystać;
 • najnowsze filmy z serii Napo na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i filmy edukacyjne z tej serii;
 • przewodnik dotyczący zagrożeń i mapowania ciała;
 • bazę danych nt. instrumentów i narzędzi, materiały audiowizualne, studia przypadków i inne materiały dotyczące dobrych praktyk na szczeblu europejskim i krajowym;
 • zaktualizowaną sekcję OSH Wikipedii dotyczącą zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego;
 • serię arkuszy informacyjnych i infografik na tematy związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego;
 • narzędzie wspierające prowadzenie rozmów na temat zaburzeń układu mięśniowo szkieletowego w miejscu pracy. Większość zasobów kampanii jest dostępna w 25 językach na stronie https://healthyworkplaces.eu.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Spis stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych

Spis stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych

Na podstawie ustawy Kodeksu pracy niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i

Next
Kontrola sanepidu w zakładzie pracy produkującym artykuły spożywcze

Kontrola sanepidu w zakładzie pracy produkującym artykuły spożywcze

Na podstawie art

You May Also Like