Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Skierowanie na badania okresowe

Badania okresowe to regularne badania lekarskie, które pracownik musi przejść w ramach profilaktyki zdrowotnej. Mają one na celu wczesne wykrycie chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z wykonywanym zawodem. Badania te są obowiązkowe dla pracowników, którzy wykonują pracę związaną z zagrożeniem dla zdrowia lub życia, jak również dla pracowników narażonych na inne czynniki szkodliwe, takie jak hałas, wibracje, chemikalia czy promieniowanie.

Badania okresowe powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku, a ich zakres zależy od rodzaju wykonywanej pracy i czynników szkodliwych występujących w miejscu pracy. Wśród najczęściej wykonywanych badań okresowych znajdują się badania krwi, moczu, wzroku, słuchu, układu oddechowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Pracownik po przejściu badań otrzymuje zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy lub o konieczności zmiany warunków pracy.

Badaniom okresowym podlegają:

  • cyklicznie wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, wskazanych w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy
  • pracownicy narażeni na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą wniosek o objęcie takimi badaniami.

Regularne przeprowadzanie badań okresowych pozwala na szybkie wykrycie zagrożeń dla zdrowia pracowników i podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych lub terapeutycznych.

Wzór

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia.

I. Czynniki fizyczne: Hałas i hałas ultradźwiękowy, Drgania, Mikroklimat, Promieniowanie optyczne, Pole elektromagnetyczne

II. Pyły: pył drewna, pył mąki

III. Czynniki chemiczne: amoniak

IV. Czynniki biologiczne:

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: obsługa monitorów ekranowych, praca na wysokości, praca zmianowa w tym praca w porze nocne

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Dokumentacja powypadkowa przekazywana do ZUS

Dokumentacja powypadkowa przekazywana do ZUS

Dokumentacja powypadkowa przekazywana do ZUS to zbiór dokumentów dotyczących

Next
Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne to urządzenia przeciwpożarowe, które służą do gaszenia

You May Also Like